تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401 تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401 تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401

تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 26 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص CPI و Core CPI اتحادیه اروپا در ساعت 13:30، شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو ایالات متحده در ساعت 16:45 و انتظارات و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

 • پیش بینی ها نشان می دهد تغییر تورم و تورم خالص مصرف کننده اتحادیه اروپا نسبت به ماه قبل ثابت و  در عدد %0.8 باقی بماند.
 • پیش بینی می شود شاخص تولید صنعتی فدرال رزرو در ماه فوریه که برای ارزیابی تورم و بخش تولید کشور به کار می رود، نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به %0.1 در مقابل %0.0 ماه قبل برسد.
 • پیش بینی می شود شاخص احساسات مصرف کننده که نمایی از برآورد مصرف کننده آمریکایی از قدرت اقتصاد و چشم انداز آن در اختیار می دهد، نسبت به ماه قبل کاهش اندکی را تجربه کرده و به 66.8 در مقابل 67.0 ماه ژانویه برسد.
  افزایش شاخص به ویژه در مورد خریدهای بزرگ مصرف کننده، می تواند نشانه ای از رشد فعالیت مصرف کننده و در نتیجه رشد تورم باشد.
 • پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نیز کاهشی بوده و 64.4 در مقابل 64.7 ماه قبل است. خوانش کمتر ممکن است نتیجه شرایط نامطلوب فعلی باشد و همچنین کاهش فعالیت مصرف کننده در آینده را پیش بینی کند. 

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • امروز بازارها به خبر درخواست سازماندهی مجدد بانک سیلیکون ولی تحت قانون ورشکستگی واکنش نشان دادند و بسته های حمایتی از بانک ها نیز نتوانست اعتماد را به سرمایه گذاران بازگرداند.
  در پی این آشفتگی، نفت، دلار و سهام جهانی سقوط کردند و طلا افزایش یافت.
 • شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه مارس برای اولین بار در 4 ماه اخیر کاهش یافت و به 63.4 در مقابل 67.0 ماه قبل رسید اگرچه خانوارها انتظار داشتند که تورم در 12 ماه آینده و پس از آن کاهش یابد. انتظارات تورمی از 4.1% در فوریه به 3.8% در مارس کاهش یافته است که کمترین میزان از آوریل 2021 است.
 • شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه فوریه 0.25% سالانه کاهش یافت که اولین کاهش سالانه در دو سال گذشته است. کارشناسان معتقدند که سیاست های پولی در حال نشان دادن اثرات خود است.
 • شاخص پیشرو هیئت کنفراس LEI برای ایالات متحده نیز پس از کاهش 0.3 درصدی در ژانویه، 0.3% دیگر در فوریه کاهش یافت و به 110.0 رسید.
 • شاخص های CPI و Core Cpi اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند.
  در حال حاضر تورم حوزه یوره به 8.5% و اتحادیه اروپا به 9.9% رسیده است.
  تورم در سال قبل برای حوزه یورو و اتحادیه اروپا به ترتیب 5.9% و 6.2% بوده است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn