تقویم اقتصادی جمعه 30 دی 1401 تقویم اقتصادی جمعه 30 دی 1401 تقویم اقتصادی جمعه 30 دی 1401

تقویم اقتصادی جمعه 30 دی 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 30 دی 1401

تقویم اقتصادی 30 دی 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: آمار خرده فروشی بریتانیا در ساعت 10:30، آمار خرده فروشی کانادا در ساعت 17:00 و فروش خانه های موجود ایالات متحده در ساعت 18:30.

 • پیش بینی ها حاکی از کاهش خرده فروشی بریتانیا در ماه ژانویه (%0.1-) پس از کاهش در ماه دسامبر (%0.4-) است.
  رشد این شاخص بر پوند تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
 • پیش بینی می شود که خرده فروشی کانادا در ماه ژانویه کاهش یافته و به %0.4 برسد. (در مقابل %1.4 در ماه دسامبر)
  کاهش شاخص خرده فروشی نشانه ای بر عدم سلامت اقتصادی است بر دلار کانادا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
 • پس از کاهش فروش خانه های موجود ایالات متحده در ماه دسامبر، انتظار می رود بار دیگر شاهد کاهش باشیم (عدد پیش بینی 3.87 میلیون)
  رشد این شاخص بر دلار تاثیر مثبت خواهد داشت.

نتایج رویدادهای اقتصادی امروز

 • آمار خرده فروشی بریتانیا نسبت به ماه قبل باز هم %0.1 کاهش یافت؛ همزمان اعتماد مصرف کننده نیز به پایینترین حد خود رسیده است.
  انتشار این داده ها تاثیر منفی بر پوند داشت و باعث سقوط آن شد.
 • آمار خرده فروشی کانادا در ماه نوامبر %0.1 کاهش یافت و افزایش نرخ BoC را در هفته آینده در مرکز توجهات قرار داد، چراکه نگرانی ها از آغاز رکود افزایش یافته است.
 • فروش خانه های موجود ایالات متحده به 4.02 میلیون رسید که از پیش بینی بیشتر بود اما، در پایین ترین حد 12 سال اخیر خود قرار گرفت.
  افزایش نرخ سریع فدرال رزرو منجر به رکود در بازار مسکن شده است . در عین حال کاهش نرخ وام مسکن امیدها به بهبود شرایط در ماه های آتی را بیشتر کرده است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn