تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی دوشنبه 15 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: pmi ساخت و ساز اتحادیه اروپا به گزارش S&P Global در ساعت 12:00، شاخص pmi ساخت و ساز بریتانیا به گزارش S&P Global/CIPS در ساعت 13:00، آمار خرده فروشی اتحادیه اروپا در ساعت 13:30 و شاخص PMI کانادا به گزارش Ivey در ساعت 18:30.

 • شاخص مدیران خرید ساختمان اتحادیه اروپا در ماه فوریه فردا منتشر می شود.
  شاخص در ژانویه 46.1 بود که نسبت به ماه قبل از آن (42.6) رشد داشت.
 • پیش بینی می شود این شاخص برای بریتانیا 48.5 در مقابل 48.4 ماه قبل ثبت شود.
 • طبق پیش بینی، آمار خرده فروشی اتحادیه اروپا نسبت به ماه قبل بهبود داشته و %0.4- را در مقابل کاهش 2.7 درصدی ماه قبل از آن ثبت خواهد کرد.
  همچنین پیش بینی  ها حاکی از افزایش 1.9 درصدی خرده فروشی سالیانه نسبت به %2.8- دوره یکساله منتهی به ماه قبل است.
 • پیش بینی می شود شاخص pmi کانادا به گزارش Ivey شاهد کاهش بوده و 57.7 را در مقابل 60.1 ماه ژانویه نشان دهد هر چند که همچنان در حوزه رشد باقی خواهد ماند.
  این شاخص پیشرو تولید و تورم، بین تحلیلگران بسیار محبوب است. رشد آن نشانه ایست بر تغییرات مطلوب در شرایط بازار و سیگنال صعودی برای دلار کانادا است.

نتایج مهمترین اتفاق های امروز:

 • شاخص pmi کانادا به گزارش مدرسه تجارت Ivey نشان داد که سرعت رشد اقتصادی در فوریه کمتر شده و به 51.6 در مقابل 60.1 ماه قبل رسیده است. 
 • آمار خرده فروشی حوزه یورو و اتحادیه اروپا نسبت به ژانویه تنها 0.3% رشد داشت در حالیکه کاهش 2.3 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می داد.
  این آمار نشان دهنده تقاضای اندک مصرف کننده و خطر رکود فراگیر در این حوزه اقتصادی است.

 • سفارشات کارخانه ای ایالات متحده در فوریه کاهش یافت و %1.6- در مقابل %1.7 ماه قبل رسید.
 • شاخص pmi ساخت و ساز اتحادیه اروپا برای فوریه کاهش یافت و  47.6 در مقابل 46.1 ماه قبل اعلام شد.
 • شاخص pmi ساخت و ساز بریتانیا اما نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به 54.6 در مقابل 48.4 ماه قبل رسید.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn