تقویم اقتصادی دوشنبه 24 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 24 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 24 بهمن 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 24 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی دوشنبه 24 بهمن 1401

امروز دوشنبه روز آرامی را در پیش داریم و منتظر اتفاق تاثیرگذاری نیستیم.

در طول این هفته اما مهمترین رویدادها عبارتند از:

  • انتشار داده های CPI ایالات متحده، که مسیر افزایش نرخ فدرال رزرو را برای سرمایه گذاران شفاف تر خواهد کرد.
    همچنین آمار خرده فروشی ژانویه، داده های PPI وگزارش هفتگی مدعیان اولیه بیکاری نیز در پیش است.

  • ادامه فصل درآمدها
  • انتشار داده های مشاغل و تورم بریتانیا که به BoE در تصمیم گیری درباره نرخ بهره در ماه مارس کمک خواهد کرد.
  • بانک ژاپن رییس جدیدی را به عنوان جانشین کورودا معرفی خواهد کرد.
  • و اتحادیه اروپا در روز سه شنبه داده های بازنگری شده GDP و در روز چهارشنبه داده های فصلی حوزه یورو را منتشر خواهد کرد.Instagram Facebook Twitter LinkedIn