تقویم اقتصادی دوشنبه 27 دی 1400 تقویم اقتصادی دوشنبه 27 دی 1400 تقویم اقتصادی دوشنبه 27 دی 1400

تقویم اقتصادی دوشنبه 27 دی 1400

1 داده ها ارزش فصلی را در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل نشان می دهد. به دلیل تأثیر چین بر اقتصاد جهانی و احساسات سرمایه‌گذار، داده‌های چین می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر بازارهای ارز داشته باشد. این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است. 2 این اولین نگاه به داده های حیاتی مخارج مصرف کننده است. این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد. 3 تعطیلی بانک های آمریکا 4 این گزارش با توجه به منبع و زمان آن در رابطه با تصمیمات نرخ بهره بسیار مورد احترام است. همچنین می‌تواند ویژگی‌های پیش‌بینی‌کننده‌ای در مورد شرایط اقتصادی آینده داشته باشد، زیرا شرکت‌های مورد بررسی مطابق با ترکیب تولید ناخالص داخلی کشور انتخاب می‌شوند. این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد. نظرسنجی از حدود 100 کسب‌وکار که از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد سطح نسبی شرایط عمومی کسب‌وکار، مانند رشد فروش، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اشتغال، انتظارات تورمی، و شرایط اعتباری را رتبه‌بندی کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn