تقویم اقتصادی دوشنبه 3 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 3 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 3 بهمن 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 3 بهمن 1401

مهم‌ترین رویدادهای تقویم اقتصادی دوشنبه 03 بهمن 1401

تقویم اقتصادی 03 بهمن ماه 1401

امروز رویداد چندان مهمی در تقویم اقتصادی وجود ندارد. در سشن آسیا به دلیل سال جدید چینی تا اخر هفته بازارهای چین تعطیل است.

صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن در ساعت 03:20 دقیقه به وقت ایران منتشر شده است. این جلسه در 19  و 20 دسامبر سال 2022 برگزار شده بود. همانطور که در صورتجلسه مربوطه نیز آمده است،  در این جلسه به اتفاق آرا تصمیم برای افزایش آستانه بازده برای اوراق 10 ساله دولتی ژاپن از 0% – 0.25% تا 0.50%+ – %0.50- گرفته شده بود. صورتجلسه منتشر شده نشانه های متفاوتی از انچه در جلسه برگزار شده بود در اختیار سرمایه گذاران نگذاشته است.

در ساعت 21:15 خانم لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهد داشت. با توجه به اینکه فردا داده های PMI حوزه یورو منتشر خواهد شد و همچنین با توجه به زمستان معتدل و کاهش قیمت انرژی، بازار سخنان خانم لاگارد را رصد خواهد کرد تا نشانه هایی از شروع سیاست های انقباضی را در آن بیابد.

نتایج رویدادهای اقتصادی امروز

صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن نشانه‌های متفاوتی از آنچه در جلسه بانک مرکزی ژاپن گذشته بود ارائه نداد.

خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنان خود بیان کردند که نرخ تورم اروپا بسیار بالا است و بر ادامه سیاست‌های انقباضی تاکید کردند. که این موضع هاوکیش خان لاگارد منجر به افزایش قیمت یورو شد.

 

Instagram Facebook Twitter LinkedIn