تقویم اقتصادی دوشنبه 30 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 30 خرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 30 خرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 30 خرداد 1401

1 تعطیلی بانک های آمریکا

2 نظرسنجی از مدیران خرید که از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، تحویل‌دهنده‌ها و موجودی‌ها را رتبه‌بندی کنند.

3 این یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است – وقتی تولیدکنندگان برای کالاها هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

4 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

5 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

6 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

7 اعضای شورای حاکم در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی منطقه یورو رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn