تقویم اقتصادی سه‌شنبه 12 بهمن 1400 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 12 بهمن 1400 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 12 بهمن 1400

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 12 بهمن 1400

1 این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.

2 تصمیم نرخ معمولاً در بازار قیمت گذاری می شود، بنابراین مایل است تحت الشعاع بیانیه نرخ بانک مرکزی استرالیا، که بر آینده متمرکز است، قرار گیرد.
نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد.

3 این یکی از ابزارهای اصلی است که هیئت بانک مرکزی استرالیا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد.

4 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است.
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک هفته منتشر شده است
اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.
این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

5 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد.

6 بالاتر از 50.0 نشان دهنده گسترش صنعت و زیر نشان دهنده انقباض است
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک هفته منتشر شده است
این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 600 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

7 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

8 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 300 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

9 دیر منتشر می شود، اما می تواند بر بازار تأثیر بگذارد، زیرا فرصت های شغلی یک شاخص پیشرو برای اشتغال کلی است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn