تقویم اقتصادی سه‌شنبه 24 خرداد 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 24 خرداد 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 24 خرداد 1401

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 24 خرداد 1401

1 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

2 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

3 این یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است – وقتی کسب و کارها برای نیروی کار بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

4 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

5 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

6 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – سرمایه گذاران و تحلیلگران به دلیل شغل خود بسیار مطلع هستند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده باشد.

7 این یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است – وقتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

8 این یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است – وقتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn