تقویم اقتصادی سه‌شنبه 5 بهمن 1400 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 5 بهمن 1400 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 5 بهمن 1400

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 5 بهمن 1400

1 اگرچه این داده‌ها نسبت به داده‌های تورم سایر کشورها بسیار دیر است، اما معیار اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده است و تأثیرات سنگینی بر بازار ایجاد می‌کند.

قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

2 داده ها روند تورم اساسی را از طریق وزن دهی اجزا و حذف ناهنجاری نشان می دهد.

قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

3 این نظرسنجی به دلیل حجم نمونه بزرگ و همبستگی تاریخی آن با شرایط اقتصادی آلمان و منطقه یورو بسیار مورد احترام است. پس از انتشار، تأثیر زیادی بر بازار ایجاد می کند
این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد.

4 عنوان شاخصی از شرایط فعلی و انتظارات تجاری در آلمان به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. این موسسه بیش از 7000 شرکت را در مورد ارزیابی آنها از وضعیت کسب و کار و برنامه ریزی کوتاه مدت آنها بررسی می کند. رشد اقتصادی مثبت حرکت صعودی یورو را پیش‌بینی می‌کند،

5 اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

نظرسنجی از حدود 3000 خانوار که از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی و آتی از جمله در دسترس بودن نیروی کار، شرایط کسب‌وکار و وضعیت کلی اقتصادی را ارزیابی کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn