تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401
تقویم اقتصادی سه شنبه 1 شهریور 1401

1 شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش خدمات را نشان می دهد. از آنجایی که بخش خدمات بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI خدمات شاخص مهمی از وضعیت کلی اقتصادی در فرانسه است. سیگنال های بالای 50 برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.


2 شاخص مدیران خرید تولید (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید شاخص مهمی از شرایط تجاری و شرایط کلی اقتصادی در فرانسه است. سیگنال های بالای 50 برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

3 شاخص مدیران خرید تولید (PMI) که توسط اقتصاد مارکیت منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در آلمان است. به طور معمول، نتایج بالای 50 سیگنال برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

4 PMI خدمات منتشر شده توسط Markit Economics با مدیران آلمانی درباره وضعیت فروش، اشتغال و چشم انداز آنها مصاحبه می کند. از آنجایی که عملکرد بخش خدمات آلمان در طول زمان بسیار سازگار است، خدمات به اندازه رقم ناپایدارتر در بخش تولید بر ارقام تولید ناخالص داخلی نهایی تأثیر نمی گذارد. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

5 تولید PMI منتشر شده توسط موسسه Chartered Purchasing & Supply و Markit Economics نشانگر وضعیت اقتصادی در بخش تولید بریتانیا است. شایان ذکر است که بخش خدمات بریتانیا تأثیری مثبت یا منفی ندارد. معامله گران خواهان بالاترین خوانش ممکن هستند زیرا برای پوند انگلیس مثبت تلقی می شود. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

6 خدمات PMI منتشر شده توسط مؤسسه خرید و عرضه و مارکیت اکونومیکس، شاخصی از وضعیت اقتصادی در بخش خدمات بریتانیا است. این یک نمای کلی از وضعیت فروش و اشتغال را نشان می دهد. شایان ذکر است که بخش خدمات بریتانیا، چه مثبت و چه منفی، به اندازه PMI تولیدی بر تولید ناخالص داخلی تأثیر نمی گذارد. معامله گران خواهان بالاترین خوانش ممکن هستند، زیرا این رقم برای پوند به عنوان مثبت تلقی می شود. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

7 شاخص مدیران خرید خدمات (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش خدمات را نشان می دهد. از آنجایی که بخش خدمات بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI خدمات شاخص مهمی از وضعیت کلی اقتصادی در ایالات متحده است. سیگنال های بالای 50 برای USD صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

8 شاخص مدیران خرید تولید (PMI) که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در ایالات متحده است. قرائت بالای 50 نشان می دهد که اقتصاد در حال گسترش است، و سرمایه گذاران آن را به عنوان افزایشی برای دلار درک می کنند، در حالی که در نتیجه زیر 50 واحد برای انقباض اقتصادی، و تاثیر منفی بر ارز دارد.

9 تعداد فروش خانه های جدید منتشر شده توسط اداره سرشماری ایالات متحده معیار مهمی برای شرایط بازار مسکن است. خریداران خانه برای اثاثیه و تامین مالی خانه خود پول خرج می کنند تا در نتیجه تقاضا برای کالاها، خدمات و کارمندان تحریک شود. به طور کلی، قرائت بالا برای USD صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

10 این نظرسنجی شامل اطلاعات مربوط به محموله‌ها، سفارش‌های جدید، سفارش‌های معوقه، و موجودی‌های موجود توسط بانک فدرال رزرو ریچموند، اطلاعاتی را در مورد فعالیت‌های جاری در بخش تولید ارائه می‌کند (ارسال به 220 سازمان تجاری). تورم صنعت را می توان از نظرسنجی مشاهده کرد. به طور کلی، قرائت بالا ارزش دلار را افزایش می دهد (یا صعودی است) در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی برای) USD تلقی می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn