تقویم اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401

مهمترین وقایع تقویم اقتصادی سه شنبه 11 بهمن 1401

تقویم اقتصادی 11 بهمن 1401

مهمترین وقایع تقویمی امروز عبارتند از: خرده فروشی ژاپن در ساعت 03:20، انتشار PMI تولیدی، غیر تولیدی و ترکیبی چین برای ماه ژانویه در ساعت 04:30، GDP دوره ای اتحاده یورو در ساعت 13:30، شاخص GDP کانادا برای ماه ژانویه در ساعت 17:00.

  • پیش بینی ها حاکی از رشد 0.5 درصدی در خرده فروشی ماه دسامبر ژاپن است.خرده فروشی ژاپن در ماه قبل از آن نیز علیرغم کاهش سرعت اما، در مجموع شاهد رشد بود.
  • پیش بینی ها برای PMI تولیدی چین در ماه ژانویه 48.9 در مقابل 47.0 ماه قبل از آن است.
    کارشناسان برای PMI غیر تولیدی نیز انتظار رشد نسبت به ماه قبل و عدد 51.0 در مقابل 41.6 را دارند.
    PMI ترکیبی برای ماه قبل 42.6 ثبت شده است.
  • شاخص GDP آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، دیروز کاهش یافت و نگرانی ها از آغاز یک رکود بزرگتر از حد انتظار را بیشتر کرد.
    امروز نوبت انتشار GDP حوزه یورو است که طبق پیش بینی ها انتظار می رود رشد آن کاهش داشته و 0.2% را در مقابل 0.3% دوره قبل ثبت کند.
  • GDP کانادا نیز امروز منتشر می شود که پیش بینی شاخص 0.0% درج مقابل 0.1% ماه قبل است.


هم اکنون USDCAD را معامله کنید

نتایج مهمترین رویدادهای امروز.

شاخص GDP حوزه یورو برخلاف انتظارات %0.1 رشد را ثبت کرد و امیدها به کم شدن احتمال رکود و در پیش بودن بهبود اقتصادی بیشتر کرد.

PMI چین نیز امروز رشد فراتر از انتظارات را ثبت کرد و به 50.1 رسید.

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که اقتصاد کانادا در ماه نوامبر مطابق با انتظارات کمی رشد کرد، و احتمالاً در دسامبر متوقف می‌شود، که به طور کلی با انتظارات بانک مرکزی کانادا برای ثابت ماندن اقتصاد در نیمه اول سال جاری مطابقت داشت. بر اساس برآورد اولیه، تولید ناخالص داخلی نوامبر (GDP) در نوامبر %0.1 افزایش یافته و احتمالاً در دسامبر ثابت بوده است.

همچنین در پی انتشار داده های مربوط به هزینه نیروی کار و کاهش آن به دلیل کاهش دستمزدها، دلار کاهشی و وال استریت افزایشی شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn