تقویم اقتصادی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 12 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه رزرو بانک استرالیا برای تعیین نرخ بهره در ساعت 08:00، Pmi تولیدی حوزه یورو در ساعت 11:30، pmi تولیدی بریتانیا در ساعت 12:00، شاخص تورم cpi  و core cpi حوزه یورو در ساعت 12:30، شاخص سفارشات کارخانه ای ماه مارس ایالات متحده در ساعت 17:30 و فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی، بانک استرالیا پس از یک جلسه توقف افزایش نرخ در ماه گذشته، در جلسه می نیز نرخ بهره را افزایش نداده و در 3.60% ثابت نگاه خواهد داشت.
 • بنا به پیش بینی، pmi تولیدی حوزه یورو در ماه آوریل (خوانش نهایی) به 45.5 در مقابل 47.3 ماه مارس کاهش می یابد.
 • پیش بینی برای pmi تولیدی بریتانیا در ماه آوریل نیز 46.6 در مقابل 47.9 ماه مارس است. (دومین کاهش متوالی ماهانه)
 • بنا به پیش بینی شاخص تورم مصرف کننده اصلی Core CPI حوزه یورو در ماه آوریل 1.1% در مقابل 1.3% ماه مارس بوده و شاخص cpi، مشابه ماه قبل و 0.9% افزایش خواهد داشت.
 • سفارشات کارخانه ای ایالات متحده در ماه مارس، بنا به پیش بینی بدون تغییر نسبت به ماه قبل خواهد بود. سفارشات در ماه فوریه شاهد کاهش 0.7 درصدی بود.
 • بنا به پیش بینی کارشناسان، فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده در ماه مارس، کاهش 1.811 میلیون موردی را در مقابل افزایش 9.931 مورد ماه قبل از آن ثبت خواهد کرد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • رزرو بانک استرالیا در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 3.85% رسانید. در پی اقدام RBA اوزی افزایش یافت.
 • pmi تولیدی حوزه یورو در ماه آوریل کاهش یافت و به 46.6 در مقابل 47.3 ماه قبل رسید که همچنان در محدوده انقباض است.
 • pmi تولیدی بریتانیا کاهش یافت و به 47.8 در مقابل 47.9 ماه مارس رسید.
 • تورم حوزه یورو در ماه آوریل به 7.0% در مقابل 6.9% ماه قبل افزایش یافت اگرچه هزینه های اساسی که اقلام بی ثباتی مانند غذا و سوخت را حذف می کند به طور غیرمنتظره ای کاهش داشت و به 5.6% رسید.
 • فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به 9.590 میلیون نسبت به 9.974 میلیون ماه فوریه (بازنگری شده) رسید اما همچنان در سطحی است که بر فشردگی بازار کار دلالت می کند.
 • سفارشات کارخانه ای ایالات متحده در ماه مارس 0.9% افزایش یافت که این افزایش ناشی از سفارشات هواپیماهای غیرنظامی بود اما، به طور کلی بخش تولیدات صنعتی همچنان با فشارهای ناشی از افزایش نرخ بهره دست و پنجه نرم می کند.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn