تقویم اقتصادی سه شنبه 17 مرداد ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 17 مرداد ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 17 مرداد ماه 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 17 مرداد ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 17 مرداد ماه 1402

در یک روز آرام در بازارهای مالی مهمترین رویدادهای عبارتند از: تراز تجاری چین در ساعت 05:30، تورم مصرف کننده آلمان در ساعت 09:30 و تراز تجاری ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • بنا به پیش بینی تحلیل گران تراز تجاری چین در ماه جولای برابر با 93.53 میلیارد دلار در برابر 70.62 ماه ژوئن خواهد بود.
  • پیش بینی می شود تورم مصرف کننده آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو،  در قرائت نهایی ماه جولای 0.3% افزایش را ثبت کند که مشابه افزایش تورم در ماه ژوئن است.
  • پیش بینی می شود تراز تجاری ایالات متحده در ماه ژوئن برابر با منفی 71.863 میلیارد دلار در برابر منفی 68.982 میلیارد دلار در ماه می باشد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn