تقویم اقتصادی سه شنبه 2 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 2 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 2 اسفند 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 2 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 2 اسفند 1401

تقویم اقتصادی 2 اسفند 1401

در روز pmi ها که به گزارش موسسه S&P Global  منتشر می شوند، مهمترین رویدادهای اقتصادی عبارتند از: pmi استرالیا در ساعت 01:30، pmi ژاپن در ساعت 04:00، pmi اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، pmi بریتانیا در ساعت 13:00، خرده فروشی کانادا در ساعت 17:00، pmi ایالات متحده در ساعت 18:15 و شاخص خانه های موجود ایالات متحده در ساعت 18:30.

 • به پیش بینی موسسه S&P Global، عدد pmi تولیدی استرالیا برای ماه ژانویه 49.9 در مقابل 50.0 ماه قبل است. طبق پیش بینی pmi خدماتی نیز کاهش خواهد داشت و به عدد 48.4 در مقابل 48.6 ماه قبل می رسد.
 • پیش بینی می شود pmi تولیدی ژاپن به گزارش  جیبون بانک نسبت به ماه قبل بدون تغییر و 48.9 باشد. اما برای بخش خدمات افزایش و 51.5 در مقابل 50.7 پیش بینی می شود.
 • موسسه S&P Global برای pmi تولیدی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه رشد و عدد 49.4 در مقابل 48.8 پیش بینی کرده است. پیش بینی برای pmi خدماتی، 50.7 در مقابل 50.8 و برای pmi ترکیبی، 50.2 در مقابل 50.3 ماه قبل است.
 •  pmi تولیدی بریتانیا به گزارش S&P Global/CIPS کمتر از ماه پیش و 46.8 در مقابل 47.0 پیش بینی می شود. پیش بینی pmi خدماتی نیز کاهش و 48.3 در مقابل 48.7 ماه قبل است.
 • شاخص pmi تولیدی ایالات متحده برای ماه ژانویه، 46.8 در مقابل 46.9 ماه قبل و pmi خدماتی، 46.6 در مقابل 46.8 ماه قبل پیش بینی می شود.
 • امروز همچنین انتشار داده های خانه های موجود در ایالات متحده را داریم که پیش بینی می شود با 0.1% رشد در مقابل %1.5- ماه قبل مواجه شده و به 4.06 میلیون برسد.
 • طبق پیش بینی، آمار خرده فروشی کانادا شاهد رشد 0.2 درصدی در مقابل %0.1 ماه قبل برسد اما، خرده فروشی خالص ماهانه بدون تغییر باقی می ماند.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بنا به نظرسنجی pmi به گزارش s&p global، فعالیت تجاری ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای بهبود یافت  و پس از هفت ماه متوالی که زیر 50 بود به رقم 50.2 در ژانویه رسید.
  این افزایش ناشی از بهبود بخش خدمات است که به 50.5 در مقایسه با ماه قبل رسید اما، بخش تولید همچنان زیر 50 باقی ماند هرچند که نسبت به پیش بینی ها و ماه قبل بهبود داشت (47.8 در مقابل 46.9)
 • از طرفی در قاره سبز نیز داده های فلش PMI حاکی از بهبود غیرمنتظره بخش خدمات ماه فوریه در اتحادیه اروپا بود (53.0 در مقابل 50.8 ماه قبل) و منجر به افزایش PMI ترکیبی به 52.3 (در مقابل 50.3 ماه قبل) شد که بالاترین عدد در نه ماه گذشته است.
  PMI تولیدی با کاهش مواجه شد و در محدوده انقباض باقی ماند: 48.5 در مقابل 48.8 ماه قبل
 • داده های PMI برای بریتانیا نیز بسیار قوی ظاهر شد و امیدواری ها به بهبود اقتصاد را بیشتر کرد.
  شاخص PMI ترکیبی بریتانیا برای فوریه به 53.0 در مقابل 48.5 ژانویه رسید و برای اولین بار پس از شش ماه در محدوده رشد (بالای 50) قرار گرفت.
  PMI تولیدی 49.2 در مقابل 47.0 بود و PMI  خدماتی 53.3 در مقابل 48.7 ماه قبل که هر دو بسیار بهتر از انتظارات بودند.
  در پی انتشار داده ها پوند به بالاترین حد یک هفته اخیر صعود کرد. خبر PMI پس از خبر مازاد امیدوارکننده، دومین خبر مثبت امروز برای پوند بود.
 • PMI ترکیبی استرالیا نیز شاهد رشد بود هرچند که همچنان در محدوده انقباض باقی ماند (49.2 در مقابل 48.5 ماه قبل)
  داده های حوزه تولیدی و خدماتی به ترتیب 50.1 و 49.2 گزارش شد.
 • PMI ترکیبی ژاپن 50.7 و بدون تغییر نسبت به ماه قبل گزارش شد.
  هر چند که PMI خدماتی رشد چشمگیری داشت و به 53.6 در مقابل 50.7 ماه قبل رسید اما، PMI تولیدی به 47.4 در مقابل 48.9 ماه قبل کاهش یافت.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn