تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 30 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تولیدات صنعتی ژاپن در ساعت 08:00، تورم تولید کننده آلمان در ساعت 09:30 و مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • پیش بینی می شود خوانش نهایی تولیدات صنعتی ژاپن در ماه آوریل نسبت به خوانش مقدماتی تغییری نکرده و کاهش 0.4 درصدی را در مقابل 1.1% افزایش ماه مارس ثبت کند.
  • پیش بینی می شود که تورم تولید کننده آلمان در ماه می 3.3% کاهش را در مقابل 0.3% افزایش ماه آوریل تجربه کند.
  • انتظار می رود که مجوزهای ساخت مسکن در ایالات متحده کاهش یافته و به 1.413 میلیون مورد در ماه می در مقابل 1.416 میلیون مورد ماه آوریل برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

قیمت های تولیدکننده آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو 1.4% کاهش یافت و امیدها به مهار تورم را بیشتر کرد.
در اشل سالانه، تورم PPI با رشد 1.0 درصدی، کمترین سرعت رشد در دو سال گذشته را ثبت کرد.

مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ماه می به 1.491 میلیون مورد افزایش یافت که از پیش بینی و ماه قبل بیشتر بود.
شروع ساخت و ساز مسکن تک خانوار نیز در ماه می جهش کرد و با افزایش 21.7 درصدی به 1.631 میلیون مورد افزایش یافت.

تولیدات صنعتی ژاپن در ماه آوریل (قرائت نهایی) بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 0.7% رشد را ثبت کرد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn