تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401
تقویم اقتصادی سه شنبه 8 شهریور 1401

1 نرخ بیکاری که از وزارت بهداشت، کار و رفاه و توسط اداره آمار ژاپن منتشر شده است، معیاری از درصد بیکاران در ژاپن است. درصد بالا نشان دهنده ضعف در بازار کار است که بر قدرت و جهت اقتصاد ژاپن تأثیر می گذارد. بنابراین، درصد پایینی باید به عنوان مثبت یا صعودی برای ین در نظر گرفته شود.

2 مجوزهای ساختمانی منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا، تعداد مجوزها برای پروژه های ساختمانی جدید را نشان می دهد. این به معنای حرکت سرمایه گذاری های شرکتی (توسعه اقتصادی استرالیا) است. تمایل دارد تا مقداری نوسان در AUD ایجاد کند. هر چه تعداد مجوزها بیشتر شود، AUD مثبت (یا صعودی) تر است.

3 شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده توسط مؤسسه ملی آمار، معیاری از تغییرات قیمت ها با مقایسه بین قیمت های خرده فروشی یک سبد خرید نماینده کالا و خدمات است. قدرت خرید یورو توسط تورم کاهش می یابد. CPI یک شاخص کلیدی برای اندازه گیری تورم و تغییرات در روند خرید است. به طور کلی، قرائت بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

4 شاخص قیمت مصرف کننده آلمان که توسط Statistisches Bundesamt Deutschland منتشر شده است، میانگین تغییرات قیمت را برای همه کالاها و خدمات خریداری شده توسط خانوارها برای مقاصد مصرف اندازه گیری می کند. CPI شاخص اصلی برای اندازه گیری تورم و تغییرات در روند خرید است. خواندن بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) است، در حالی که خواندن پایین منفی (یا نزولی) است.

5 بازده توسط سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه تعیین می شود و بنابراین می توان از آنها برای رمزگشایی چشم انداز سرمایه گذاران در مورد نرخ های بهره آتی استفاده کرد. نسبت پیشنهاد به پوشش بیانگر نقدینگی و تقاضای بازار اوراق قرضه است که می تواند برای سنجش اعتماد سرمایه گذاران استفاده شود.

6 حساب جاری که توسط Statistics Canada منتشر شده است، جریان خالص تراکنش های جاری شامل کالاها، خدمات و پرداخت های بهره به داخل و خارج از کانادا است. مازاد حساب جاری نشان می دهد که جریان سرمایه به کانادا بیش از کاهش سرمایه است. داده ها بر حسب دلار کانادا بیان می شود. خواندن بالا برای CAD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) دیده می شود.

7 Consumer Confidence منتشر شده توسط هیئت کنفرانس، سطح اعتمادی را که افراد به فعالیت های اقتصادی دارند نشان می دهد. سطح بالای اعتماد مصرف کننده باعث رشد اقتصادی می شود در حالی که سطح پایین باعث رکود اقتصادی می شود. به طور کلی، خواندن بالا برای دلار نیز مثبت است، در حالی که خواندن پایین منفی است. توجه: به دلیل محدودیت های هیئت کنفرانس، تقویم اقتصادی ما ارقام این شاخص را ارائه نمی دهد.

8 JOLTS Job Openings نظرسنجی است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده برای کمک به اندازه گیری فرصت های شغلی خالی انجام شده است. هر ماه داده ها را از کارفرمایان از جمله خرده فروشان، تولیدکنندگان و دفاتر مختلف جمع آوری می کند.

9 جان سی ویلیامز رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک است. در این نقش، او در کمیته بازار آزاد فدرال خدمت می کند و دیدگاه منطقه دوازدهم فدرال رزرو را به بحث های سیاست پولی در واشنگتن می آورد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn