تقویم اقتصادی پنج شنبه 04 خرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 04 خرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 04 خرداد 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 04 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 04 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص gdp آلمان در ساعت 09:30، شاخص gdp دوره ای و تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در ساعت 16:00 و فروش خانه های معلق ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود خوانش نهایی شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو نسبت به خوانش مقدماتی ثابت بوده و بدون تغییر نسبت به دوره قبل باقی بماند.
  • پیش بینی می شود شاخص gdp ایالات متحده در سه ماهه اول 2023 رشد 1.1 درصدی را تجربه کند که نسبت به 2.7% دوره قبل از آن کاهش را نشان می دهد.
  • بنا به پیش بینی تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 20 می افزایش یافته و به 253 هزار مورد در مقابل 242 هزار هفته قبل از آن می رسد.
  • پیش بینی می شود فروش خانه های معلق ایالات متحده در ماه آوریل 0.2% رشد را در مقابل کاهش 5.2 درصدی ماه مارس ثبت کند.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه اول 0.3% کاهش یافت و از آنجا که دو دوره متوالی کاهش از نظر فنی به عنوان رکود تفسیر می شود، می توان گفت که اقتصاد آلمان رسما وارد رکود شده است. در پی انتشار داده ها یورو و سهام اروپایی کاهش یافتند و دلار تقویت شد.
  • تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه اول قرائت مقدماتی دوم 1.3% رشد داشت که نسبت به 1.1% قرائت اولیه بیشتر است.
  • تعداد مدعیان بیکاری در هفته منتهی به 20 می 229 هزار مورد ثبت شد که از پیش بینی کمتر اما، نسبت به 225 هزار مورد هفته قبل (بازنگری شده) اندکی بیشتر بود.
    افزایش مدعیان می تواند نشانه ای از کم شدن فشار بر بازار کار و در نتیجه تورم باشد.
  • فروش خانه های معلق ایالات متحده در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن بدون تغییر ماند ولی در اشل سالانه کاهش 20.3 درصدی را ثبت کرد که نسبت به قرائت قبلی اندکی بهتر بود.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn