تقویم اقتصادی پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 07 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص GDP دوره ای و تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00 و  فروش خانه های معلق ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه اول 2023 افزایش یافته و به 2.7% در مقابل 2.6% دوره قبل برسد. افزایش gdp می تواند منجر به کاهش نگرانی های رکود و تقویت دلار شود.
  • پیش بینی ها برای تعداد مدعیان بیکاری در هفته منتهی به 22 آوریل، 242 هزار نفر و کاهش در مقابل هفته قبل از آن است.
  • طبق پیش بینی، فروش خانه های معلق در ایالات متحده در ماه مارس بدون تغییر نسبت به ماه قبل خواهد بود. با استناد به این شاخص، می توان فروش خانه های موجود را پیش بینی کرد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه اول 2023، یه طور غیرمنتظره کاهش یافت و به 1.1% رسید. با وجود این، سرمایه گذاران ترجیح دادند که کندشدن رشد اقتصاد را ندیده بگیرند و به تاثیر بیشتر تورم بر تصمیمات فدرال رزرو تکیه کنند؛ در نتیجه و با امید به ادامه چرخه افزایش نرخ حداقل برای یک 25 واحد دیگر، دلار افزایش یافت.
  • تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 22 آوریل به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت و به 230 هزار مورد رسید. این کاهش نشانه ایست بر ادامه فشردگی بازار کار. اگرچه یکی از اهداف چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو، کاهش فشردگی بازار کار به امید کمک به کاهش فشارهای تورمی بوده است که به نظر می رسد محقق نشده است.
  • فروش خانه های معلق ایالات متحده در ماه مارس، به شکل غیرمنتظره ای و %5.2 کاهش یافت و امیدها برای بهبود رکود بازار مسکن را مورد تردید قرار داد.
  • در ادامه فصل درآمدها، رشد چشمگیر پلتفرم های META، امید را به بازار سهام بازگرداند و شاخص های اصلی وال استریت صعودی شدند.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn