تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 140 تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 140 تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 140

تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 140

تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 1401
تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 شهریور 140

1 PMI تولیدی بانک جیبون تصویری اولیه از سلامت بخش تولید در ژاپن ارائه می دهد. PMI تولید شاخص قابل توجهی از شرایط تجاری و شرایط کلی اقتصادی در ژاپن است. نتیجه بالاتر از 50 نشان دهنده قدردانی و صعودی برای ین است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی دیده می شود.

2 Caixin China Manufacturing PMI™ که توسط Markit Economics منتشر شده است، بر اساس داده‌های گردآوری شده از پاسخ‌های ماهانه به پرسشنامه‌هایی است که برای مدیران خرید در بیش از 400 شرکت بخش تولید خصوصی ارسال می‌شود.

3 میانگین بازده اوراق قرضه حراج شده توسط وزارت دارایی ژاپن در تقویم نمایش داده شده است. بازده اوراق نشان دهنده بازدهی است که سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا سررسید دریافت می کند.

4 خرده فروشی منتشر شده توسط Statistisches Bundesamt Deutschland معیاری از تغییرات در فروش بخش خرده فروشی آلمان است. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. درصد تغییرات منعکس کننده نرخ تغییرات چنین فروش هایی است. تغییرات به طور گسترده به عنوان شاخص هزینه های مصرف کننده دنبال می شود. رشد اقتصادی مثبت معمولاً برای یورو « صعودی » را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نرخ پایین برای یورو منفی یا نزولی تلقی می‌شود.

5 شاخص قیمت مصرف کننده که توسط اداره آمار فدرال سوئیس منتشر شده است، میانگین تغییر قیمت را برای همه کالاها و خدمات خریداری شده توسط خانوارها برای مقاصد مصرف اندازه گیری می کند. CPI شاخص اصلی برای اندازه گیری تورم و تغییرات در روند خرید است. قدرت خرید CHF توسط تورم به پایین کشیده می شود. خواندن بالا برای CHF مثبت است، در حالی که خواندن پایین منفی است.

6 شاخص مدیران خرید تولید که توسط اقتصاد مارکیت منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در آلمان است. به طور معمول، نتایج بالای 50 سیگنال برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

7 نرخ بیکاری منتشر شده توسط موسسه ملی آمار، تعداد کارگران بیکار تقسیم بر کل نیروی کار غیرنظامی است. این یک شاخص پیشرو برای اقتصاد ایتالیا است. اگر نرخ افزایش یابد، نشان دهنده عدم گسترش در بازار کار ایتالیا است. در نتیجه، افزایش منجر به تضعیف اقتصاد می شود. به طور معمول، کاهش این رقم برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که افزایش به صورت منفی (یا نزولی) دیده می شود.

8 هر پنجشنبه، وزارت کار ایالات متحده تعداد مطالبات اولیه هفته قبل برای مزایای بیکاری در ایالات متحده را منتشر می کند. از آنجایی که این قرائت می تواند بسیار نوسان باشد، سرمایه گذاران ممکن است توجه بیشتری به میانگین چهار هفته ای داشته باشند. روند نزولی به عنوان نشانه ای از بهبود بازار کار تلقی می شود و می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد دلار در برابر رقبای خود داشته باشد و بالعکس.

9 مجوزهای ساختمانی که توسط اداره آمار کانادا منتشر شده است، تعداد مجوزهای پروژه های ساختمانی جدید را نشان می دهد. این به معنای حرکت سرمایه گذاری های شرکتی (توسعه اقتصادی کانادا) است. تمایل دارد تا مقداری نوسان در CAD ایجاد کند. هرچه تعداد مجوزها بیشتر شود، CAD مثبت (یا صعودی) تر است.

10 شاخص تولید مؤسسه مدیریت عرض  شرایط کسب و کار در بخش تولید ایالات متحده را نشان می دهد که شاخص قابل توجهی از وضعیت کلی اقتصادی در ایالات متحده است. نتیجه بالای 50 برای دلار مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که نتیجه زیر 50 منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn