تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 فروردین 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 فروردین 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 فروردین 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 10 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تورم مصرف کننده آلمان در ساعت 15:30، شاخص GDP دوره ای ایالات متحده در ساعت 16:00 و تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00.

 • انتظار می رود شاخص تورم مصرف کننده آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو در ماه مارس کاهش یافته و به %0.4 در مقابل %0.8 ماه قبل برسد.
  نرخ تورم آلمان در ماه فوریه 8.7% و بسیار دورتر از هدف تورم 2 درصدی ثبت شد.
 • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نسبت به دوره قبل بدون تغییر و 2.7% باقی بماند.
  عدد مطلوب gdp از نظر اقتصاددانان 2.5 تا 3.5 درصد است چرا که اعداد بالاتر می تواند تورم را تشدید کند.
 • پیش بینی می شود تعداد مدعیان هفتگی بیکاری در ایالات متحده نسبت به قرائت قبلی بدون تغییر و 191 هزار مورد باقی بماند.
  در صورت تغییر بیش از 30 هزار موردی، شاخص مدعیان می تواند بر روند دلار تاثیرگذار باشد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • با کاهش قیمت انرژی، تورم مصرف کننده آلمان در ماه مارس کاهش یافت و به 7.8% رسید هر چند که این عدد از پیش بینی ها بالاتر بود. در پی انتشار داده های تورم، یورو افزایش یافت و دلار تحت فشار قرار گرفت.
 • تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده بیشتر از پیش بینی ها و 198000 در مقابل 191 هزار مورد هفته قبل ثبت شد.
  میانگین متحرک چهار هفته ای نیز افزایش 2000 موردی به 198200 را نشان می دهد که بالاترین میزان در ده هفته اخیر است. اقتصاددانان معتقدند اگرچه شاهد افزایش در تعداد مدعیان بوده ایم اما، هنوز در سطح پایین تاریخی قرار دارد و این نشانه ایست بر فشره بودن بازار کار.
 • سومین و آخرین ارزیابی GDP دوره ای ایالات متحده برای سه ماهه چهارم 2022، 2.6% در مقابل 2.7% قبلی ثبت شد. 
Instagram Facebook Twitter LinkedIn