تقویم اقتصادی پنج شنبه 12 مرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 12 مرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 12 مرداد 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 12 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 12 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: pmi خدماتی و ترکیبی کایکسین چین در ساعت 05:15، pmi خدماتی و ترکیبی حوزه یورو در ساعت 11:30، pmi خدماتی و ترکیبی بریتانیا در ساعت 12:00، تورم تولیدکننده حوزه یورو در ساعت 12:30، جلسه تصمیم گیری نرخ بهره بانک انگلستان در ساعت 14:30، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00، pmi خدماتی و ترکیبی ایالات متحده به گزارش S&P Global در ساعت 17:15 و pmi غیر تولیدی موسسه ism در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی pmi خدماتی چین در ماه جولای افزایش یافته و به 55.5 در مقابل 53.9 ماه ژوئن خواهد رسید.
 • پیش بینی می شود pmi خدماتی اتحادیه اروپا در ماه جولای (قرائت نهایی) مطابق با قرائت اولیه و 51.1 باشد که نسبت به ماه قبل از آن (52.0 ماه ژوئن) کاهش را نشان می دهد.
 • پیش بینی برای pmi خدماتی بریتانیا در قرائت نهایی ماه جولای نیز همان 51.5 قرائت اولیه است که نسبت به 53.7 ماه ژوئن کاهش را نشان می دهد.
 • پیش بینی می شود تورم تولیدکننده اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 3.9% کاهش را در مقابل 1.9% کاهش ماه می ثبت کند.
 • مهمترین خبر امروز مربوط به جلسه تصمیم گیری نرخ بهره بانک انگلستان است. با توجه به تورم چسبنده 7.9 درصدی بریتانیا –که بالاترین تورم در بین کشورهای G7 است- پیش بینی اقتصاددانان این است که BoE ، نرخ بهره را 25 واحد پایه دیگر افزایش داده و آن را به 5.25% خواهد رسانید. اگر چه احتمال افزایش 50 واحدی مانند جلسه ژوئن نیز دور از انتظار نیست.
 • پیش بینی برای تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته آخر جولای، اندکی افزایش نسبت به هفته قبل از آن و رسیدن به 225 هزار مورد در مقابل 221 هزار مورد هفته قبل است.
 • پیش بینی pmi خدماتی ایالات متحده به گزارش S&P Global در ماه جولای (قرائت اولیه) برابر با 52.4 در مقابل 54.4 ماهژوئن است.
 • پیش بینی ISM PMI غیر تولیدی در ماه جولای نیز کاهشی و 52.1 در مقابل 53.9 ماه ژوئن است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز :

 • بانک انگلستان در جلسه امروز خود نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 5.25% رساند که بالاترین میزان در 15 سال گذشته است. BoE در عین حال نسبت به لزوم بالا ماندن نرخ ها برای مدتی هشدار داد چرا که ممکن است ضربه های تورم دوام طولانی تری نسبت به تصورات قبلی داشته باشد.
 • شاخص مدیران خرید خدماتی بریتانیا در ماه جولای به کمترین میزان هشت ماهه اخیر سقوط کرد و از 53.7 ماه ژوئن به 51.5 در ماه جولای رسید. اعداد اگرچه به کاهش فعالیت های خدماتی و رکودی که ممکن است در پیش باشد اشاره دارد اما، اقتصاد همچنان از رکودی که اقتصاددانان در انتهای سال قبل پیش بینی کرده بودند جلوگیری کرده است.
 • شاخص PMI خدماتی چین در ماه جولای به لطف جهش کسب و کار در فصل سفر تابستانی اندکی افزایش یافت و نتایج ضعیف بخش تولید را جبران کرد. شاخص مدیران خرید Caixin در بخش خدمات از 53.9 ماه ژوئن به 54.1 جولای افزایش یافت که نشان دهنده افزایش فعالیت ها در بخش خدمات برای هفتمین ماه متوالی است.
 • داده های امروز در حوزه یورو نشان داد که رکود در بخش تولید با رکود در بخش خدمات همراه بوده و شاخص مدیران خرید حوزه یورو در بخش خدمات به 50.9 در ماه جولای در مقابل 52.0 ماه ژوئن کاهش یافته است که از پیش بینی کمتر بود. شاخص مدیران خرید ترکیبی حوزه یورو از 49.9 ماه ژوئن به 48.6 در ماه جولای سقوط کرد که کمترین میزان در هشت ماه اخیر است.
 • تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 29 جولای با 6000 افزایش به 227000 مورد افزایش یافت که کمی از پیش بینی و ماه قبل بیشتر است. در عین حال تعداد اخراج ها در ماه جولای به کمترین میزان خود در 11 ماه گذشته رسید و نشان داد که بازار کار همچنان فشرده است. قدرت بازار کار و کاهش تورم این خوش بینی را افزایش داده که شاید اقتصاد ایالات متحده بتواند از رکود ناشی از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند.
 • بخش خدمات ایالات متحده در ماه جولای به گزارش موسسه مدیریت تامین ISM کند شد و به 52.7 در مقابل 53.9 ماه ژوئن رسید. علیرغم این کند شدن، کسب و کارها با قیمت های بالاتری برای نهاده ها مواجه شدند چرا که تقاضا همچنان ادامه دارد و نشان می دهد که مسیر کاهش تورم طولانی و آهسته خواهد بود.
 • PMI خدماتی ایالات متحده به گزارش S&P Global نیز در قرائت نهایی ماه جولای کاهش یافت و به 52.3 در مقابل 52.4 خوانش اولیه و 54.4 ماه ژوئن رسید. pmi ترکیبی در ماه جولای نیز به 52.0 در مقابل 53.2 ماه ژوئن کاهش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn