تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 بهمن 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 بهمن 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 بهمن 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 بهمن 1401

تقویم اقتصادی

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص CPI آلمان در ساعت 10:30 و مدعیان اولیه بیکاری ایالات متحده در ساعت 17:00.

 • پیش بینی می شود شاخص CPI آلمان برای ماه ژانویه %0.3- در مقابل %0.8- باشد.
  تورم مصرف کننده آلمان در سه ماه گذشته نزولی بوده است.
 • تعداد مدعیان بیکاری آمریکا در هفته گذشته 183 هزار نفر بود که از عدد پیش بینی شده کمتر بود.
  برای این هفته، پیش بینی می شود که تعداد مدعیان اندکی افزایش یابد و به 184 هزار نفر برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • تعداد مدعیان بیکاری در این هفته از پیش بینی ها فراتر رفت و به 196 هزار نفر رسید.
  این آمار بالاترین تعداد در چهار هفته گذشته است در حالیکه میانگین چهارهفته ای مطالبات همچنان در پایین ترین سطح هشت ماهه قرار دارد و به نظر می رسد تصورات از اینکه بازار کار همچنان فشرده است را تغییر نخواهد داد.
  فدرال رزرو در طول سال گذشته، همواره از انقباض غیر عادی بازار کار برای توجیه چرخه تشدید نرخ خود استفاده کرده و به نظر می رسد این افزایش ها همچنان برقرار باشد.
 • شاخص CPI آلمان در ماه ژانویه بیش از انتظارات بود و به %1.0 رسید.
  همچنین تورم مصرف کننده در مقایسه با سال قبل به میزان %8.7 افزایش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn