تقویم اقتصادی پنج شنبه 27 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 27 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 27 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 27 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 27 مرداد ماه 1401

1 تغییر استخدام منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا معیاری برای تغییر تعداد افراد شاغل در استرالیا است. به طور کلی، افزایش این شاخص پیامدهای مثبتی برای مخارج مصرف کننده دارد که باعث تحریک رشد اقتصادی می شود. بنابراین، قرائت بالا به عنوان مثبت (یا صعودی) برای AUD، در حالی که قرائت پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

2 اداره آمار استرالیا (ABS) یک مرور کلی از روندهای بازار کار استرالیا منتشر می کند که نرخ بیکاری را به دقت نشان می دهد. حدود 15 روز پس از پایان ماه منتشر می شود و شرایط کلی اقتصادی را روشن می کند، زیرا با هزینه های مصرف کننده و تورم ارتباط زیادی دارد. علیرغم ماهیت عقب مانده این شاخص، بر تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) تأثیر می گذارد و به نوبه خود، دلار استرالیا را به حرکت در می آورد. رقم خوشبینانه تمایل به AUD مثبت دارد.

3 تراز تجاری منتشر شده توسط اداره گمرک فدرال معیاری برای میزان تعادل بین واردات و صادرات است. ارزش مثبت مازاد تجاری را نشان می دهد در حالی که ارزش منفی کسری تجاری را نشان می دهد. هر گونه تغییر در ارقام بر اقتصاد داخلی تأثیر می گذارد. به طور کلی، اگر تقاضای ثابتی در ازای صادرات سوئیس مشاهده شود، به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و این باید برای CHF مثبت باشد.


4 تغییرات قیمت کالاها و خدمات را نشان می دهد. HICP روشی قابل توجه برای اندازه گیری تغییرات در روند خرید و تورم در منطقه یورو است. به طور کلی، خواندن بالا یک نگرش جنگ طلبانه را پیش بینی می کند که برای یورو مثبت (یا صعودی) خواهد بود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) تلقی می شود

5 نظرسنجی فدرال رزرو فیلادلفیا یک شاخص توزیع شرایط تولید (جنبش های تولید) در بانک فدرال رزرو فیلادلفیا است. این بررسی که به عنوان شاخصی از روندهای بخش تولید عمل می کند، با شاخص تولید ISM (موسسه مدیریت عرضه) و شاخص تولید صنعتی مرتبط است. همچنین به عنوان پیش بینی شاخص ISM استفاده می شود. به طور کلی، خوانش بالاتر از حد انتظار برای دلار آمریکا مثبت تلقی می شود

6 شمارش مطالبات بیکاری منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده، تعداد افرادی را که بیکار هستند و در حال حاضر مزایای بیکاری دریافت می کنند، اندازه گیری می کند. این نشان دهنده قدرت در بازار کار است. افزایش این شاخص پیامدهای منفی بر مخارج مصرف کننده دارد که مانع رشد اقتصادی می شود. به طور کلی، قرائت بالا برای دلار منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان مثبت یا صعودی در نظر گرفته می شود.


7 فروش خانه موجود که توسط انجمن ملی مشاوران املاک منتشر شده است، ارزش تخمینی شرایط بازار مسکن را ارائه می دهد. از آنجایی که بازار مسکن به عنوان یک عامل حساس برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود، مقداری نوسان برای دلار آمریکا ایجاد می کند. به طور کلی، خواندن بالا برای دلار مثبت است، در حالی که خواندن پایین منفی است.

8 اعضای فدرال رزرو FOMC در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn