تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 تیر 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 تیر 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 تیر 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 تیر 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تورم تولیدکننده آلمان در ساعت 09:30، شاخص تولیدات کارخانه ای فیلی فد در ساعت 16:00، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00 و فروش خانه های موجود ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • بنا به پیش بینی، تورم تولیدکننده آلمان در ماه ژوئن 3.6% کاهش را در مقابل 1.4% ماه می ثبت خواهد کرد.
  • پیش بینی می شود شاخص شرایط تجاری فدرال رزرو فیلادلفیا –که منعکس کننده شرایط فعلی کسب و کار در بخش تولید در منطقه فدرال رزرو فیلادلفیا اس- در ماه جولای باز هم کاهش یافته و به 18.3- در مقابل 13.7 ماه ژوئن برسد.
  • پیش بینی می شود تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 15 جولای افزایش یافته و به 243 هزار مورد در مقابل 237 هزار مورد هفته قبل از آن برسد.
  • پیش بینی می شود فروش خانه های موجود ایالات متحده در ماه ژوئن تقریبا مشابه ماه قبل بوده و به 4.29 میلیون مورد در مقابل 4.30 میلیون مورد ماه می برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تورم تولید کننده آلمان کمتر از پیش بینی ها و 0.3% کاهش یافت.
  • شاخص فیلی فد به 13.5- کاهش یافت که از پیش بینی و 13.7- ماه ژوئن بهتر بود.
  • تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده بر خلاف انتظارات باز هم کاهش یافت و بر انعطاف بازار کار و قوی بودن اقتصاد تاکید کرد. داده ها حاکی از 228 هزار مورد درخواست ثبت شده در مقابل 243 هزار مورد انتظار و 237 هزار هفته قبل از آن بود. این تعداد کمترین میزان در طی دو ماه اخیر است. در پی کاهش تعداد مدعیان که شرط بندی های افزایش نرخ بهره را سرعت داد، دلار تقویت شد.
  • فروش خانه های موجود ایالات متحده در ماه ژوئن کمتر از انتظارات و ماه قبل و 4.16 میلیون مورد ثبت شد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn