تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 دی ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 دی ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 دی ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 دی ماه 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 29 دی ماه 1401

تقویم اقتصادی 29 دی ماه 1401

مهمترین وقایع تقویمی امروز عبارتند از مجوزهای ساخت و ساز ایالات متحده در ساعت 17:00، تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در ساعت 17:00، تغییر ذخایر نفت خام EIA در ساعت 19:30 و سخنرانی خانم لاگارد در ساعت 14:00.

 • بنا به پیش بینی ها تعداد مجوزهای ساخت و ساز در ماه دسامبر 1.432 میلیون و نسبت به ماه قبل افزایش خواهد داشت.
  افزایش در تعداد مجوزها نشانه ای بر بهبود احساسات اقتصادی و سیگنال مثبت برای دلار است.
 • تعداد مدعیان بیکاری 204 هزار نفر و کمتر از هفته قبل پیش بینی شده است. همانطور که به خاطر داریم تعداد مدعیان در هفته قبل 205 هزار نفر و بسیار کمتر از پیش بینی ها بود.
 • در صورتیکه خانم لاگارد به هرگونه تغییر در سیاست پولی یا نرخ بهره اشاره کند بر یورو تاثیر مثبت کوتاه مدتی خواهد گذاشت.
 • پس از افزایش چشمگیر ذخایر نفت خام نسبت به پیش بینی ها در هفته گذشته (18.961 میلیون در مقابل منفی 0.075 میلیون مورد انتظار)، پیش بینی ها حاکی از کاهش ذخایر به 9.749 میلیون بشکه است.
  کاهش ذخایر به افزایش قیمت کمک خواهد کرد. 
  در طی این هفته نفت افزایش قیمتی را به دلیل امیدواریهای بهبود چین نیز تجربه کرده است.

نتایج رویدادهای امروز

 • تعداد مجوزهای ساخت و ساز دسامبر به 1.330 میلیون رسید که از پیش بینی ها (1.432 میلیون) کمتر بود. کاهش تعداد مجوزها در ادامه داده های ناامیدکننده دیروز ( کاهش خرده فروشی و تولیدات کارخانه ای) نگرانی ها از رکود را افزایش داده است.
 • تعداد مدعیان بیکاری در این هفته به 190 هزار نفر رسید (در مقابل 204 هزار نفر پیش بینی شده)
  در نتیجه این آمار و یک روز پس از آمار ناامید کنند خرده فروشی، شاخص دلار در حالت تدافعی نسبت به افزایش شرط بندی ها برای افزایش کوچکتر نرخ بهره قرار گرفت و در حدود 102.00 باقی مانده است.
 • خانم لاگارد در سخنرانی خود بر ادامه سیاست های تهاجمی ECB تا رسیدن به تورم 2 درصدی تاکید کرد که به افزایش EURUSD منجر شد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn