تقویم اقتصادی پنج شنبه 6 بهمن 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 6 بهمن 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 6 بهمن 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 6 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 6 بهمن 1401

تقویم اقتصادی 6 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: انتشار GDP دوره ای ایالات متحده در ساعت 17:00، سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ساعت 17:00، ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده در ساعت 17:00 و فروش خانه های جدید ایالات متحده در ساعت 18:30.

با توجه به داده های اقتصادی نگران کننده مانند PMI که هنوز در محدوده رکود است و کاهش شاخص پیشرو هیات کنفرانس در این هفته، نگاه بازار قبل از جلسه تصمیم گیری فدرال رزرو به داده های امروز است که آیا ورود ایالات متحده به دوره رکود را تایید می کنند یا خیر.
باید دید در صورت تایید رکود، آیا فدرال رزرو در جلسه آتی خود همچنان تهاجمی برخورد خواهد کرد؟

 • پیش بینی ها برای GDP ایالات متحده 3.1% در برابر 3.2% ماه قبل است.
  کاهش GDP می تواند بر دلار تاثیر منفی داشته باشد.
 • پیش بینی می شود رشد سفارش کالاهای بادوام (که یک شاخص اقتصادی پیشرو در تولید صنعتی و افزایش آن نشانه ای از سلامت و امید در اقتصاد است) از 0.2% ماه قبل به 0.0% کاهش یابد.
  در صورت قرائت مطابق با انتظارات نگرانی ها از رکود باز هم افزایش خواهد یافت.

ادعاهای اولیه بیکاری هفته قبل 190 هزار نفر بود که از پیش بینی ها کمتر بود.
پیش بینی ها در این هفته حاکی از افزایش مدعیان بیکاری به 197 هزار نفر است.
افزایش تعداد بیکاران و انقباض بازار کار به عنوان نشانه ای از رکود شناخته می شود که می تواند منجر به لحن کمتر تهاجمی فدرال رزرو شود.

 • پیش بینی فروش خانه های موجود 633 هزار در مقابل 640 هزار ماه قبل است.
  رشد این شاخص که نشانه ای از رشد فعالیت اقتصادی ملی است می تواند بر دلار تاثیر مثبت داشته باشد.

نتایج رویدادهای امروز

 • رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال 2022 برابر با 2.9% بود که از پیش بینی ها کمی کمتر اما همچنان بسیار امیدوارکننده بود.
  پس از این داده ها که امیدها به فرود نرم را بیشتر کرد، سهام جهانی و نفت افزایش یافتند، طلا کاهش یافت و دلار تقویت شد.

 • فروش خانه های موجود در ایالات متحده برای سومین ماه در دسامبر افزایش یافت.
  فروش خانه های جدید به 616 هزار مورد رسید که از پیش بینی ها کمتر ولی نسبت به ماه قبل (602 هزار ) بیشتر بود.
  انتشار داده ها امید به بازگشت ثبات به بازار مسکن که در اثر چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو وارد رکود شده بود را بیشتر کرد.
 • سفارش کالاهای بادوام بدون در نظر گرفتن بخش حمل و نقل، 0.1% کاهش یافت که از پیش بینی ها کمتر و نشانه ای دیگر بر تاثیر افزایش نرخ ها بر مخارج خانوار بود.
 • تعداد مدعیان بیکاری با 6000 کاهش به 186000 نفر در این هفته رسید که کمترین مقدار از آوریل 2022 است.
  بازار کار منعطف در کنار سایر داده های ایالات متحده، به کاهش نگرانی های ناشی از رکود عمیق کمک کرد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn