تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 اسفند 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 اسفند 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 اسفند 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص PMI تولیدی استرالیا به گزارش S&P Global در ساعت 01:30، شاخص PMI تولیدی اتحادیه اروپا به گزارش S&P Global در ساعت 12:30، شاخص PMI تولیدی بریتانیا به گزارش S&P Global در ساعت13:00، شاخص PMI تولیدی کانادا به گزارش S&P Global در ساعت 18:00، شاخص PMI تولیدی ایالات متحده به گزارش S&P Global در ساعت 18:15، شاخص PMI تولیدی ایالات متحده به گزارش ISM در ساعت 18:30 و تغییر ذخایر نفت خام EIA در ساعت 19:00.

امروز روز شلوغ pmi ها به گزارش S&P Global است.
انتظار می رود که:

 • pmi تولیدی استرالیا بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 50.1 ثبت شود.
 • pmi تولیدی اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل و  48.5 باشد.
 • pmi بریتانیا نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته و عدد 49.2 را به ثبت برساند.
 • pmi تولیدی کانادا کاهش یافته و به 50.1 در مقابل 51.0 ماه قبل برسد.
 • pmi تولیدی ایالات متحده بدون تغییر نسبت به ماه قبل و 47.8 را به ثبت برساند.
 • از سوی دیگر، طبق پیش بینی ها شاخص pmi تولیدی ایالات متحده به گزارش ISM افزایش اندکی را تجربه خواهد کرد و به 47.9 در مقابل 47.4 ماه قبل خواهد رسید و همچنان در محدوده انقباض باقی خواهد ماند.
 • طبق پیش بینی، ذخایر نفت خام ایالات متحده به گزارش EIA، کاهش خواهد یافت و به 2.011 میلیون بشکه در مقابل 7.647 میلیون بشکه هفته قبل خواهد رسید.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • PMI تولیدی و خدماتی چین افزایش قابل توجهی را نشان داد که بازارها را امیدوار کرد.
  pmi تولید 52.6 در مقابل 50.1 ماه قبل، pmi غیر تولیدی 56.3 در مقابل 54.4 ماه قبل و pmi ترکیبی 56.4 را ثبت کرد.
 • pmi تولیدی اتحادیه اروپا مطابق پیش بینی و برابر با عدد ماه قبل یعنی 48.5 و در محدوده انقباض باقی ماند.
 • از طرفی pmi تولیدی بریتانیا اندکی بهبود را تجربه کرد و به 49.3 در مقابل 49.2 ماه قبل رسید که ترس ها از رکود را بهبود بخشید.
 • pmi تولیدی کانادا اما افزایش چشمگیری داشت و به 52.4 در مقابل 51.0 ژانویه رسید که بالاترین سطح از جولای است.
  فوریه دومین ماه متوالی است که شاخص بالای پنجاه قرار دارد و در کنار کاهش فشارهای تورمی، نویدبخش روزهای خوب در اقتصاد است.
 • در ایالات متحده pmi تولیدی به گزارش هر دو موسسه ISM و S&P Global از پیش بینی ها کمتر و همچنان در مرحله انقباض بود.
  pmi به گزارش ISM، کمتر از پیش بینی و 47.7 در مقابل 47.4 ماه قبل از آن و به گزارش موسسه دیگر، 47.3 در مقابل 47.8 ماه قبل بود.
  این داده ها در کنار داده های داغ تر از انتظار تورمی، نگرانی های افزایش نرخ را در بازار افزایش داده و معامله گران آتی را به سمت شرط بندی روی نرخ بهره 5.25% تا 5.5% برده است.
  در پی انتشار داده ها سهام سقوط کرد و بازدهی اوراق خرانه داری به شدت افزایش یافت.
 • ذخایر نفت خام آمریکا هر چند به میزان کمتر از 4 هفته گذشته ولی، برای دهمین هفته متوالی افزایش را ثبت کرد و به 1.165 میلیون بشکه رسید.
  خبر افزایش ذخایر در تقابل با بهبود تقاضای چین قرار گرفت و قیمت نفت تا حد زیادی بدون تغییر ماند.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn