تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 فروردین 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 فروردین 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 فروردین 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 10 فروردین 1401

1 این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.

2 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد.

نظرسنجی از حدود 1500-2000 کسب و کار که از پاسخ دهندگان می خواهد چشم انداز اقتصادی نسبی 12 ماهه را ارزیابی کنند.

3 این شاخص برای پیش‌بینی مسیر اقتصاد در 6 ماه آینده طراحی شده است.
قرائت ترکیبی ۲۱۹ شاخص اقتصادی مربوط به اعتماد بانکی، تولید، سفارش‌های جدید، اعتماد مصرف‌کننده، نرخ ارز، عرضه پول، اسپرد نرخ بهره، قیمت‌های بازار سهام و مسکن؛

4 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

5 اعضا در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

6 این داده‌ها نگاهی اولیه به رشد اشتغال ارائه می‌کنند، معمولاً 2 روز قبل از داده‌های اشتغال منتشر شده توسط دولت که برای تقلید طراحی شده‌اند.
ایجاد شغل یک شاخص مهم پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد.

7 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

8 در حالی که این یک شاخص ایالات متحده است، اما به دلیل بخش انرژی قابل توجه کانادا، بیشترین تأثیر را بر روی لونی می گذارد.
این معیار اصلی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار است که می تواند منجر به تغییرات در سطح تولید و نوسان قیمت شود.

9 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn