تقویم اقتصادی چهارشنبه 17 فروردین 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 17 فروردین 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 17 فروردین 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 17 فروردین 1401

1 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 400 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

2 این یک شاخص پیشرو در تولید است – افزایش سفارشات خرید نشان می‌دهد که تولیدکنندگان با تلاش برای تکمیل سفارش‌ها، فعالیت خود را افزایش خواهند داد.

3 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 150 مدیر خرید که از پاسخ دهندگان می خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.

4 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

نظرسنجی از حدود 175 مدیر خرید، انتخاب شده از نظر جغرافیایی و بر اساس بخش فعالیت برای مطابقت با اقتصاد به عنوان یک کل، که از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، تحویل تامین‌کنندگان، و موجودی‌ها را رتبه‌بندی کنند.

5 در حالی که این یک شاخص ایالات متحده است، اما به دلیل بخش انرژی قابل توجه کانادا، بیشترین تأثیر را بر روی لونی می گذارد.
این معیار اصلی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار است که می تواند منجر به تغییرات در سطح تولید و نوسان قیمت شود.

6 این یک رکورد مفصل از آخرین جلسه فدرال رزرو است که بینش عمیقی را در مورد شرایط اقتصادی و مالی ارائه می دهد که بر رأی آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn