روز پرفرازونشیب بورس روز پرفرازونشیب بورس روز پرفرازونشیب بورس

روز پرفرازونشیب بورس

در روز پرفرازونشیب بورس تهران، شاخص کل بورس روندی نزولی داشت اما حرکت شاخص کل با معیار هم‌وزن صعودی ماند.

شاخص کل بورس امروز با کاهشی ۲۸۴۰ واحدی در رقم یک‌میلیون و ۴۶۹ هزار واحد ایستاد اما شاخص کل با معیار هم‌وزن ۲۷۱۴ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۶ هزار و ۴۷۷ واحد را ثبت کرد.

در جریان معاملات امروز ۴۰۹ هزار معامله به ارزش ۴۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال انجام شد.

شاخص کل فرابورس نیز با کمتر از یک واحد کاهش رقم ۱۸ هزار و ۸۵۷ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۴۰ هـزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال انجام شد.

در روز پرفرازونشیب بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و ۶۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال معامله شد.

500 دستگاه پژو 207 اتوماتیک در بورس امروز معامله شد

امروز در ۴ نوبت عرضه دو هزار دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک صورت گرفت. به نحوی که در عرضه اول پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی باقیمت پایه ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز و درنهایت باقیمت ۴۸۹ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان به فروش رسید.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید نیز باعرضه قیمت پایه ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز و باقیمت ۴۸۰ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان فروخته شد.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی هم باقیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان آغاز و درنهایت باقیمت ۵۱۰ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn