سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی ایران سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی ایران سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی ایران

سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی ایران

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، چند صباحی زمان برد تا اینکه آن‌ها تصمیم بگیرند که آیا خواهان مذاکره در خصوص برجام هستند یا نه؟ در نهایت تیم مذاکره‌کننده ایران به ریاست علی باقری‌کنی شکل گرفت و چند ماهی است که شاهد مذاکرات فشرده تیم ایرانی با ۱+۴ هستیم.نکته جالب که چند روز پیش نظر همه را به خود جلب کرد، چراغ سبز ایران و آمریکا برای مذاکره مستقیم بود. جالب بودن موضوع در اینجاست که روزگاری افراد مذاکره‌کننده، مذاکره مستقیم با آمریکا را خطا می‌دانستند و به همین واسطه، حملات تندی را به تیم مذاکره‌کننده دولت‌های یازدهم و دوازدهم روا داشتند. به تبع همین رویکرد، عده‌ای از حامیان آن تفکر، در مجلس برجام آتش زدند و در خیابان‌ها کفن بر تن کردند. از سوی دیگر، قاطبه افرادی که خود را هم‌راستا با این تفکر می‌دانستند، پس از ترور سردار قاسم سلیمانی گفتند اجازه نخواهیم داد با قاتل سردار عزیز ایران مذاکره شود و زبانی که از این مذاکره حرف به میان آورد را باید از حلقوم درآورد.همان‌هایی که می‌گفتند برای احیای برجام مذاکره نخواهیم کرد، حال هم مذاکره می‌کنند و هم به مذاکره مستقیم با آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند و عجیب‌تر اینکه نه کسی کفن می‌پوشد و به کف خیابان می‌آید و نه صدای مخالفی از مجلسی درمی‌آید که چند ماه پیش به واسطه همین رفتارها، دولت وقت را تحت فشار گذاشته بودند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn