شانگهای وارد دور جدیدی از آزمایشات کووید می‌شود شانگهای وارد دور جدیدی از آزمایشات کووید می‌شود شانگهای وارد دور جدیدی از آزمایشات کووید می‌شود

شانگهای وارد دور جدیدی از آزمایشات کووید می‌شود

یک مقام شهری روز چهارشنبه گفت که شانگهای از تمام 26 میلیون ساکن این شهر می خواهد که دور دیگری از آزمایشات کووید-19 را انجام دهند و افزود که محدودیت های قرنطینه همچنان ادامه خواهد داشت.

مقامات شهر در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که از برخی از ساکنان خواسته می شود که آزمایش اسید نوکلئیک انجام دهند، در حالی که از بقیه خواسته می شود با استفاده از آزمایش آنتی ژن مورد آزمایش قرار گیرند. در پاسخ به سوالی درباره نگرانی فزاینده عمومی در مورد سیاست جداسازی کودکان از والدین در صورتی که هر یک از آنها به کووید مبتلا شده باشند اعلام شد ،رفتار با خردسالان باید طبق قوانین باشد، مقامات نیز نیازهای آنها را در نظر می گیرند.

این مقامات اعلام نکرده اند که آیا این سیاست تغییر کرده است یا خیر، اما گفته اند که برخی از والدین اجازه خواهند داشت در صورت داشتن شرایط خاص فرزندان خود را همراهی کنند، اما از آنها خواسته می شود اقدامات حفاظتی را رعایت کنند. آنها جزئیات بیشتری ارائه نکردند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn