ویتنام به چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال نزدیک تر می شود ویتنام به چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال نزدیک تر می شود ویتنام به چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال نزدیک تر می شود

ویتنام به چارچوب نظارتی برای دارایی های دیجیتال نزدیک تر می شود

ویتنام در حال حاضر در حال کار بر روی دستورالعمل های جدید برای تنظیم فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال است.

ویتنام یک گام دیگر به یک چارچوب نظارتی جامع در مورد نحوه برخورد با ارزهای دیجیتال و دارایی های مجازی در این کشور نزدیک تر شد.

بر اساس گزارش روز دوشنبه، معاون نخست وزیر ویتنام، Le Minh Khai به نهادهای مختلف دولتی در این کشور دستور داده است چارچوبی ایجاد کنند که دارایی های دیجیتال و فعالیت های آنها را تنظیم کند.

مراکز انتخاب شده برای مشارکت در این پروژه شامل بانک مرکزی کشور و وزارتخانه های دارایی، دادگستری، اطلاعات و ارتباطات است. با این حال، وزارت مالی این کشور پروژه را رهبری خواهد کرد و با نهادهای مرتبط برای شناسایی اسناد قانونی که نیاز به تعدیل یا ابلاغ دارند، همکاری خواهد کرد.

قرار هست وزارت مالی زمان مشخصی را برای تطبیق این چارچوب تعیین کند. با این حال، تاریخ پیشنهادی در این گزارش اعلام نشده است.

مقررات آتی که بر مدیریت ارزهای رمزپایه و دارایی های دیجیتال به طور کلی نظارت خواهد کرد، مطابق با آیین نامه 1255 خواهد بود. این آیین نامه در آگوست 2017 توسط نخست وزیر کشور صادر شد و طرحی را در مورد نحوه مدیریت دارایی های مجازی در کشور تصویب کرد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn