آموزش نسخه دسکتاپ متاتریدر5 – منوی اصلی سربرگ Window(W) آموزش نسخه دسکتاپ متاتریدر5 – منوی اصلی سربرگ Window(W) آموزش نسخه دسکتاپ متاتریدر5 – منوی اصلی سربرگ Window(W)

آموزش نسخه دسکتاپ متاتریدر5 – منوی اصلی سربرگ Window(W)

منوی اصلی ارائه شده توسط متاتریدر 5 به 7 منو تقسیم می شود :

“File”, “View”, “Insert”, “Charts”, “Tools”, “Window”, “Help”

هنگامی که شما
بر روی منوی پنجره کلیک کنید،
منو در پنجره‌ای همانند تصویر مقابل ظاهر می شود.

Tile Windows

میتواند پنجره های چارت ها را به صورت موزائیکی بچیند.میانبر <Alt+R> .

Cascade

چارت های مختلف به شکل پلکانی در می آیند.

Tile Horizontally

زمانی که تعدادی چارت باز است، میتوان آنها را به شکل افقی کنار هم چید.

Tile Vertically

زمانی که تعدادی چارت باز است، میتوان آنها را به شکل عمودی کنار هم چید.

Arrange Icons

آیکون ها را در پنجره ی چارت کوچک شده می چیند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn