روند صعودی روند صعودی روند صعودی

روند صعودی

تجسم حرکت بازار به صورت کلی در چارچوب روند مشخص می گردد. در مجموع سه نوع روند در بازار داریم: صعودی ، نزولی و خنثی. روند صعودی از یک رشته سقف و کف قیمت تشکیل که در آن هر سقف نسبت به سقف قبلی و هر کف نسبت به کف قبلی در سطح بالاتری قرار دارد. به عبارت ساده تر رشته سقف ها و کف های بالاتر روند صعودی را می سازد.

امید به پایداری روند صعودی تا زمانی که هر کف جدید در مقایسه با کف قبلی در سطح بالاتری و سقف جدید نسبت به سقف قبلی در قیمت بالاتری تشکیل شود. اگر در افت و خیز بازار پس از تشکیل سقف جدید، کف بعدی در نقطه پایین تری از سقف قبلی شکل گرفت، هنوز احتمال پایداری روند صعودی هست. شرط اصلی روند صعودی، کف ها نسبت به هم و سقف ها در مقایسه با هم بالاتر قرار گیرند.  پس حتماً نبایست آخرین کف در سطح بالاتری از سقف قبلی شکل بگیرد.

برای تشخیص روند صعودی کافیه سقف های بالاتر و کف های بالاتر را شناسایی کنیم. برای این منظور شما باید با مفهوم پیوت ها و نحوه تشخیص صحیح آنها آشنا شوید(در یک مقاله مجزا به صورت مبسوط توضیح خواهیم داد). روند صعودی پابرجاست تا جایی که بعد از تشکیل هر کف بالاتر، سقف بالاتری را نسبت به آخرین سقف به وجود آورد.

در روند صعودی کنترل بازار به دست تقاضا کنندگان می افتد. آنها با انتظارات مثبت نسبت به آینده در قیمت های بالاتر حاضر به خرید هستند. بازار برای به تعادل رساندن نیروهای عرضه و تقاضا کار می کند. پس قیمت ها زمانی به سقف جدید می رسند که در یک مقطع زمانی بین نیروهای بازار تعادل اولیه به وجود آید.

روند صعودی

یکی از هشدارهای مهم تغییر در روند صعودی، نفوذ قیمت به سقف قبلی است. مانند آنچه در نمودار بالا می بینید. قیمت از سقف ۲ به سقف ۱ رسید، و در نقطه ۳ پایان روند صعودی را هشدار می دهد. این به معنی تبدیل روند صعودی به روند نزولی نیست. اما هشداری اس که بازار در حال حاضر در حرکت صعودی قرار ندارد. و مقدوره این بستری را برای تغییر روند آماده کند.

نکته مهم: گاهی بازار پیش از تداوم روند صعودی به سقف قبلی نفوذ می کند. و پس از یک دوره کوتاه مدت با بازگشت به بالای سقف، دوباره روند تداوم می یابد.

در نمودار بالا پس از یک دوره توقف در روند صعودی ، دوباره با بازگشت قیمت به بالای سقف شکسته، روند صعودی ادامه می یابد. تشخیص چنین حالتی به غیر از تجربه به شناخت ابزارهای مختلف تکنیکی نیاز دارد. به طور نمونه:

  • تحلیل روند اصلی
  • بررسی شیب
  • توجه به الگوهای تغییر روند

این موارد نمونه هایی از تلاش های لازم برای درک این شرایط است.

تداوم در روند صعودی پس از یک دوره توقف، به وفور در بازار می بینیم. زیرا معامله گران پس از یک دوره افول به شرایط موجود عادت می کنند و انتظاری از تداوم روند قبلی ندارند. نمودارها حقایق بازار را بازتاب می دهند. بازار کانون حقایق و راستی هاست. به همین دلیل نمودارهای قیمت قادر به نمایش آنچه در حال وقوع است.

روند صعودی از دید تحلیلگران

روند صعودی در نتیجه حرکت رو به بالای زیگراگی قیمت و شکل گیری پی در پی سقف ها و کف های بالاتر ساخته می شود. هرگاه موج افزایشی شکل و پس از آن قیمت افت می کند، تقاضا و فشار خریداران بار دیگر قیمت را به سطوح بالاتری هدایت می کند. در این شرایط گروه عرضه قادر به ایجاد تعادل لازم نیست، و بازار هنوز در تسلط تقاضاکنندگان قـرار دارد.

با کشیدن یک خط مستقیم (خط روند Trend Line) از پایین ترین نقطه آغاز حرکت صعودی به کف های ایجـادی روند صعودی به خوبی مشخص می شود. در یک حرکت صعودی کف ها نمایانگر حمایت بازار و کمترین سطحی که عرضه کنندگان حاضر به فروش شده اند. تا زمانی که قیمت بالای این خط باشد، در گرایش و انتظارات تغییری ایجاد نگردیده و ممکنه محـدوده بازگشت احتمالی را قادر به یافتن باشید.

نکته: بر روی همه نرم افزارهایی که برای تحلیل نمودارها ساخته شده اند، ابزار ساده خط روند قرار دارد.

خط روند صعودی، خط شیب داری که پایین ترین سطوح دو کف یا چند کف را به هم وصل و به وسیله آن تحلیل گر در و مورد روند جاری بازار نظر می دهد.

پیام نمودارها اینه که گاهی بازیگران بازار یک دارایی را دوست دارند و خواهان آن در قیمت های بالاتر هستند. و زمانی دیگر حاضر به خرید همان دارایی در قیمت های پایینتر نخواهند بود. برخی معامله گران با چشم پوشی انتظارات بازار باز اصرار بر سرمایه گذاری روی سهام یک شرکت با بازدهی مناسب هستند. پس روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

 اما واقعیت و رفتار آشکار بازار حاکی از عدم تغییرات انتظارات بازار با امید و آرزو است. تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایه گذاران بلندمدت بسیار سودمند هست.  آنها را در گزینش دارایی و پیش بینی احتمالی رفتار بازار راهنمایی می کند.

روند صعودی

خط روند صعودی

کشیدن خط روند ساده به نظر می آید، اما گاهی ترسیم آن مشکل و در آن تحلیل گر را به شک و تردید وا می دارد. برای کشیدن خط روند صعودی کافیه خطی را از هر کف به کف بالاتر وصل کنید. این خط در حقیقت پشتیبانی یا حمایت بازار در جریان روند قیمت را نشان می دهد. یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکی رشته کف ها و سقف های روند تا زمانی که نشکنند، پابرجا باقی می ماند.

 معمولاً با کشیدن خطی به پایین ترین قیمت دو یا چند کف خط روند صعودی به دست می آید. خط روند نواحی پشتیبانی یا مقاومت بازار را در برمی گیرد. و حاکی از اینکه در این نقاط قیمت بازگشت کرده و در مسیر جاری به حرکت ادامه داده است. کشیدن خط روند نیاز به تمرین و تکرار دارد. حتی ممکنه در مواقعی نیاز به بهینه سازی آن باشد.

از دید فنی، شکست خط روند صعودی به معنی پایان انتظارات صعودی است. این به معنای آغاز یک روند نزولی نیست. ممکنه گرایش جدیدی پایه ریزی و احتمالی برای پدید آمدن روند جدید باشد.

نکته کلیدی: خط روند ابزاری بسیار ساده و قدرتمند برای همه تحلیلگران است. اما به نظر قابلیت استفاده از آن در همه شرایط نیست. از همه مهمتر قیمت دقیقی برای تغییر روند به معامله گر نمی دهد. خط روند به مهارت تحلیلگر وابسته است. بنابراین ابزار دقیق برای تشخیص پایان روند نیست. حتی گاهی کشیدن خط روند نیز آسان نمی باشد. اینکه یک شخص مداوم خط روند را دنبال و به صورت چشمی تصمیم گیری کند، خط روند را به عنوان ابزار کاملی نشان نمی دهد.

با کشیدن یک خط موازی با خط روند ، ” کانال ” یا ” مسیر کلی بازار قابل پیش بینی خواهـد شـد. در روند صعودی، برای مشخص کردن مسیر روند کافیه خطی موازی با خط روند را به نخستین سقف یا بالاترین قیمت سقف ها ترسیم کرد. شاید اساسی ترین کاربرد خط کانال تعیین دامنـه هـای افراطی و تشخیص بازگشت روند باشد. خط کانال روند صعودی قادر به نمایش سقف های احتمالی آینده و تعیین منطقه احتمالی بیش خرید است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn