شاخص های اقتصادی شاخص های اقتصادی شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی

شاخص­ های اقتصادی مرتبط با بازار ها الاخصوص بازار فارکس بسیار وسیع می باشد، بنابراین، ما به شاخص های را که در مبادلات ما بیشتر کاربرد را دارند، در ادامه خواهیم پرداخت.

شاخص ­های اقتصادی، یکی از عوامل موثر بر روی تعیین و تغییرات نرخ­ها می باشند. گزارش­ها و شاخص ­های اقتصادی بسیاری در طی هر ماه یا هر فصل سال انتشار می­یابند. به همین علت بازارها وضعیت اقتصاد های پیشرفته را با شرایط خود تطبیق می­دهند.

بعضی از شاخص­ های اقتصادی صرفاً برای یک کشور معنا پیدا می کند. اما اغلب داده­ های اقتصادی آمریکا نسبت به دیگر قدرت­ های اقتصادی جهان بیشتر اهمیت دارد، چرا که آمریکا یک چهارم اقتصاد دنیا و نقش بزرگی در تعیین نرخ­ های بازارهای مالی بازی می کند. در نتیجه تمرکز مرکزی ما بیشتر بر روی اقتصاد و شاخص های اقتصادی مهم آمریکا خواهد بود.

در شناسایی شاخص­ های اقتصادی مهمترین موضوع میزان اهمیت و تاثیرپذیری بازار از آنها می باشد. در این مقاله، بیشتر شاخص­ های اقتصادی مربوط به آمریکا را بر اساس میزان تغییرات و روندهای که در بازار شکل داده اند، دسته بندی شده اند. هر چند قانون دقیقی برای شناسایی اهمیت و میزان تاثیرگذاری آنها بر بازارهای مالی در همه برهه زمانی در دسترس نیست.

رتبه بندی به­ طور نسبی برای درک مفاهیم و مقایسه شاخص ­های اقتصادی است. رتبه بندی اهمیت شاخص ­های اقتصادی در سایت ­ها به روش های مختلفی انجام می گردد، که پایه و اساس همه آنها یکسان است. به علت جهان شمولی شاخص ها بر روی بازار فارکس، هر شاخص بر اساس اثرگذاری بر روی نرخ ارز بررسی خواهیم کرد.

نکته مهمی که در رتبه بندی شاخص­ها باید به آن اهمیت داد، اثر بلند مدت و کوتاه­ مدت آنهاست. به طور معمول هر چه اثرگذاری شاخصی برای دوره بلند مدت ­تری پایدار بماند، آن شاخص ارزش بالاتر و اهمیت بیشتری دارد.

نکته کلیدی: ارزش و اهمیت شاخص­ها در دوره ­های مختلف اقتصادی تغییر می­یابد. به طور مثال اگر یک شاخص در دوره رونق اقتصادی در ساعت اولیه بعد از انتشار صد پوینت بر حرکت نرخی اثرگذار باشد، دلیلی بر همان اثرگذاری در دوره رکود یا دوره­ای به همان میزان حرکت نیست. در نتیجه، مبنای تقسیم بندی در درجات شاخص ­ها اثر کلی آنها در دوره­های گوناگون هست.

شاهص های اقتصادی

درجه بندی شاخص های اقتصادی

در درجه بندی شاخص های اقتصادی، شاخص ها در سه کلاس دسته بندی می شوند:

 1. دسته پر اهمیت A
 2. دسته متوسط B
 3. دسته ضعیف C

هر یک از این دسته ها خود به سه دسته دیگر تقسیم بندی می شوند:

 1. موثرتر با علامت مثبت +
 2. با اثر متوسط بدون علامت
 3. کم اثر با علامت منفی –

اخباری که در درجه A هستند، بیشترین اثرگذاری را بر روی نرخ ها دارند. در دسته داخلی A کلاس،A+ به این معنا که آن خبر در دوره انتشار اثر گذاری بیشتری دارد. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، اخبار اشتغال و اخبار سیاست­های پولی و به طور کلی شاخص های کلان اقتصادی، مهم­ترین خبرها در درجه A هستند.

پس از اخبار با درجه A، اخبار با درجه B قرار دارند. این اخبار اگر به­ طور کامل متفاوت از نرخ قبلی و پیشبینی اعلام شوند، قادر به اثرگذاری روی نرخ ها در حد اخبار کلاس A هستند. در حالت معمول، تاثیر نوسانی بر نرخ ارز دارند. در واقع بیشتر بر روی اخبار کلاس A  تاثیرگذار هستند، و به وسیله آنها بر نرخ ها اثرگذار می شوند.

نکته کلیدی: هر خبر با درجه پایین تر در واقع تکمیل کننده و سازنده اخبار کلاس بالاتر هستند

درجه بندی شاهص های اقتصادی

اخبار درجه C اثر زیادی بر نرخ ارز ندارند، مگر در شرایط اقتصادی خاص که این اخبار برای بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده باشند. و یا اینکه رقم متفاوتی با پیش­بینی و داده­های قبلی برای آنها منتشر گردد. از نظر تکنیکالی به درجات توجه کنید، اخبار کلاس A روند ساز هستند، اخبار درجه B اصلاحات را می سازند. اخبار درجه C نوسانات را شکل می دهند.

نکته کلیدی: بعضی از شاخص­ های اقتصادی صرفاً برای یک کشور خاص مهم هستند. به ­عنوان­ مثال، اخبار اشتغال در آمریکا اهمیت بسیار زیادی دارد. در حالی که اخبار اشتغال برای کشورهایی مثل ژاپن یا نیوزیلند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین اخبار و درجه بندی آنها برای هر کشور منحصر به فرد نسبت به اقتصاد و شرایط آن می باشد.

نکته کلیدی: اخبار آمریکا به واسطه اقتصاد بزرگ آن و ذخیره ارزش دلار، از اهمیت خاص برخوردار می باشد. بنابراین اخبار آمریکا به واسطه دلار(ذخیره ارزش و ارزشگذاری نرخ ها) بر روی تمام کشورهای جهان اثرگذار است. پس در معاملات زوج ارزهای متقاطع یا غیر دلاری باید اخبار و گزارش­های اقتصادی آمریکا را در نظر داشته باشید.

 نکته کلیدی آخر: به دلیل اینکه تعداد کشورهایی پذیرفته یورو بسیار هستند، اخبار هر یک از کشورها به تنهای بر روی ارزش یورو اثر چندانی نیست. مگر اخبار و شاخص های که به صورت جمعی بر روی همه کشورها اثرگذار باشد. برای نمونه، می­توان به اخبار مرتبط با بحران­ ها یا اخباری که بانک مرکزی اتحادیه اروپا منتشر می­کند.

آگاهی از زمان و ساعت انتشار گزارش ­ها و شاخص ­های اقتصادی برای فعالان حوزه بازارهای مالی مهم است. بر پایه این اطلاعات، معامله­گران وارد معاملات می گردند و با بهره مندی از این دیتا ­ها در اندیشه بهره­گیری از فرصت­ها می­مانند. این اطلاعات هر چند با اهمیت اما به تنهایی برای اجرای معاملات کافی و وافی نیستند. توانایی معاملات سودآور، با استفاده از اطلاعات موجود و به همراه استراتژی ­های مناسب میسر است.

بهره­گیری از مدیریت ریسک و سرمایه بر تراز دارایی معامله گر موثر است. به زبان ساده، کیفیت تجزیه ­و تحلیل شاخص های اقتصادی و بهره­گیری از آن، تنها یکی از روش های افزایش شانس موفقیت در بازارها هست. جهت ساده سازی در درک مفاهیم ما یک دسته ­بندی بر اساس چرخه مدور اقتصادی، به­صورت زیر انجام دادیم. در مقالات مجزای به شاخص های مهم هر بخش می پردازیم. برای این کار سایت آرون گروپس را دنبال کنید.

شما با استفاده از الگو برداری این مطالب قادر به بررسی تمام شاخص ها در این قالب هستید:

شاهص های اقتصادی
 1. شاخص­های بخش مسکن
 2. شاخص­های بخش مصرف
 3. شاخص­های بخش اشتغال
 4. شاخص­های بخش صنعت
 5. شاخص­های بخش خارجی
 6. شاخص­های کل
 7. شاخص­های تورمی

شاخص­های اقتصادی بر اساس اشتراک در ویژگی ها به این هفت بخش تقسیم بندی شده اند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn