الگو انگولفینگ الگو انگولفینگ الگو انگولفینگ

الگو انگولفینگ

الگوی انگولفینگ که در فارسی با نام های همپوشان، در بر گیرنده یا پوششی می شناسیم، متشکل از یک شمع سیاه و یک شمع سفید است. ابتدا به الگوی انگولفینگ صعودی سپس نزولی می پردازیم. اندازه شمع اول (شمع سیاه) اهمیتی ندارد، ولی فقط نباید دوجی باشد. چرا که پوشش دوجی توسط شمع بعـدی بسیار ساده است. شمع دوم یک شمع سفید بلند بدنه است. هر چه بدنه شمع دوم بلندتر باشد، الگو انگولفینگ صعودی تر است. بدنه شمع سفید باید بدنه شمع قبلی خود را کاملا در بر بگیرد. اگر سایه های آن را هم پوشش دهد، الگـو انگولفینگ قـوی تـر، ولی الزامی وجود ندارد.

“معمولاً بهتر که هیچ کدام از دو شمع سایه نداشته یا سایه هایشان کوچک باشد”

قیمت بازگشایی شمع سفید در راستای فشارهای فروش روز قبل، پایین تر از قیمت پایانی شمع سیاه اول است. یعنی قیمت بازگشایی دوره ی دوم معاملاتی، با شکاف رو به پایین همراه است. در ادامه خریداران وارد بازار و قیمت را از قیمت بازگشایی روز قبل بالاتر می برند، و یک پایان صعودی را برای دوره معاملاتی رقم می زنند. هر چه این افزایش قیمت بیشتر باشد، الگو انگولفینگ صعودی تر است. این الگوی انگولفینگ برگشتی نیاز به تأیید و افزایش قیمت در روزهای بعد دارد.

الگو انگولفینگ

برای معامله در بازار فارکس کلیک کنید

الگو انگولفینگ صعودی

دو الگوی انگولفینگ صعودی در فوریه و ژوئن 2019 بر روی سهم نایک باعث ایجاد دو صعود مهم در سهم شد. اولین الگو در اواسط فوریه و بعد از کاهش شدید قیمت تا 13.5 درصد، صعودی بودن الگو را تأیید و سهم را تا 90 دلار بالا برد. در دومین الگوی انگولفینگ پس از تصحیح قیمت در اواخر ژوئن و بر روی سطح حمایت شکل گرفت. این منطقه حمایت مربوط به الگو قبلی می باشد. این منطقه همچنین سطح اصلاح 78 درصد فیبوناچی برای صعود پیشین قیمت است. الگوی انگولفینگ دوم در این منطقه شکل و با افزایش شدید قیمت در روز بعد تأیید شد.

الگو انگولفینگ صعودی از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند که از ترکیب دو شمع با رنگ های متضاد (سیاه و سفید) در انتهای روند نزولی تشکیل می شود.

ویژگی های الگو انگولفینگ صعودی

  • اولین شمع همانند روند قبلی خود دارای یک بدنه نزولی (سیاه) که معمولاً یک شمع سیاه بلند یا متوسط بوده، و باعث اطمینان معامله گران به روند نزولی می گردد.
  • شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و صعودی (سفید) است.
  • بدنه شمع دوم بایستی کاملاً بدنه شمع قبلی را در برگیرد ( بپوشاند )؛ بدین صورت که نقطه آغازین (بازگشایی) آن با یک شکاف در زیر قیمت حداقل (حالت ایده آل) یا قیمت آغازین شمع قبلی شکل و قیمت تا کل محدوده بدنه شمع قبلی نفوذ و در نهایت نیز در همان ناحیه یا بالاتر بسته شود.

با شکل گیری چنین الگویی، به احتمال بسیار زیاد روند نزولی پایان و به زودی حرکت بازگشتی (صعودی) آغاز خواهد شد.

الگو انگولفینگ

الگو نزولی انگولفینگ

الگوی انگولفینگ نزولی درست عکس الگوی صعودی است:

  • این الگوی دو شمعی در انتهای روند صعودی شکل می گیرد.
  • شمع اول سفید و شمع دوم سیاه است.
  • شمع اول نباید دوجی باشـد. شمع دوم باید بدنـه ای بلند به صورتی که بدنه شمع اول را در بر بگیرد. پوشش سایه های شمع اول الزامی نیست.

طـول بدنه شمع دوم مشخص کننده قدرت الگو است. اگر شمع ها سایه نداشته باشند، الگو عملکرد بهتری خواهد داشت. قیمت بازگشایی شمع دوم به دلیل فشارهای خرید روزهای قبل، بالاتر از قیمت پایانی شمع اول است. ولی در طی روز با ایجاد فشارهای فروش قیمت کاهش و قیمت پایانی روز دوم از قیمت ابتـدایی روز اول، پایین تر می رود. بدین ترتیب اخطار برگشت روند داده می شود. این اخطار نیاز به تاییدات اضافی دارد.

 سهام نایک بعد از مقاومت در حوالی قیمت 179 دلار در اواخر نوامبر، با تشکیل الگوی انگولفینگ نزولی و تأیید آن در روز بعد و همچنین شکسته شدن خط روند، به شدت کاهش یافته و قیمت تا نزدیکی 80 دلار پایین رفت. در روند صعوی قبلی نیز دو مورد دیگر از الگو انگولفینگ نیز مشاهده می کنید.

همانطور که گفتیم الگوی انگولفینگ یک الگوی برگشتی شامل دو شمع که شمع اول بدنه کوچک هم رنگ روند قبل و شمع دوم با بدنه بلند خلاف جهت روند می باشد. در روند نزولی بدنه ی شمع سفید، باید کاملا بدنه ی شمع سیاه اول را پوشش دهد. پوشـش سـایه هـا گـرچـه الزامی نیست، ولی در صورت پوشش سایه ها الگوی قوی تری بوجود می آید. الگوی انگولفینگ نزولی در روند صعودی شکل می گیرد. بدنه ی شمع مشکی رنگ کاملاً بدنه ی شمع سفید اول را پوشش می دهد.

الگوی نزولی انگولفینگ از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند که از ترکیب دو شمع با رنگ های متضاد (سیاه و سفید) در انتهای روند صعودی تشکیل می شود.

الگوی نزولی

 همانطور که گفتیم الگوی انگولفینگ یک الگوی برگشتی شامل دو شمع که شمع اول بدنه کوچک هم رنگ روند قبل و شمع دوم با بدنه بلند خلاف جهت روند می باشد. در روند نزولی بدنه ی شمع سفید، باید کاملا بدنه ی شمع سیاه اول را پوشش دهد. پوشـش سـایه هـا گـرچـه الزامی نیست، ولی در صورت پوشش سایه ها الگوی قوی تری بوجود می آید. الگوی انگولفینگ نزولی در روند صعودی شکل می گیرد. بدنه ی شمع مشکی رنگ کاملاً بدنه ی شمع سفید اول را پوشش می دهد.

الگوی نزولی انگولفینگ از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند که از ترکیب دو شمع با رنگ های متضاد (سیاه و سفید) در انتهای روند صعودی تشکیل می شود.

مرور ویژگی های الگو انگولفینگ نزولی

  1. اولین شمع همانند رونـد قبلـی خـود دارای یک بدنـه صـعودی (توخالی و سـفید) که معمولاً یک شمع سفید یا متوسط است. و باعث اطمینان معامله گران به روند صعودی می گردد.
  2. شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و نزولی (سیاه توپر) است.
  3. بدنه شمع دوم بایستی کاملاً بدنه شمع قبلی را در برگیـرد(بپوشاند)؛ بدین صورت که نقطه آغازین آن با یک شکاف در بالای قیمت حداکثر (حالت ایده آل) با قیمت پایانی شمع قبلی تشکیل و با نزول قیمـت كـل محدوده بدنه شمع قبلی را در برگرفته و در نهایت نیز در همان ناحیه یا پایین تر بسته شود.

 با شکل گیری چنین الگویی به احتمال بسیار زیادی روند صعودی پایان و به زودی حرکت بازگشتی (نزولی) آغاز خواهد شد. در این الگو نباید حتماً که بدنه شمع دوم کل دامنه شمع قبلی (از نقطه پایین به بالا) را در برگیرد. بلکه فقط پوشاندن بدنـه کنـدل قبلی کافی است.

به طور مثال الگوی انگولفینگی که در آن نقطه پایانی کندل اول دقیقاً در نقطه آغازین کندل دوم یا در نزدیکی آن قرار یا اینکه نقطه آغازین کندل اول دقیقاً در نقطه پایانی کندل دوم یا در نزدیکی آن قرار دارد. در هر دو حالت اگر قیمت ها در یک انتها مطابق هم باشند نه در هر دو انتها، الگو تأیید می شود. ضمن اینکه بدنه کندل دوم بایستی نسبت به کندل اول تا حد قابل توجهی بلندتر باشد. در این میان اگر قیمت ها در دو انتهـا بـا هـم تطابق و اندازه بدنه ها نیز یک اندازه باشند، این الگو دیگر پوشاننده محسوب نمی شود.

نقطه آغازین کنـدل پوشاننده معمولاً در فارکس در همـان سـطح شمع قبلی تشکیل می شود. برای معامله با این الگو بایستی قیمت پایانی کندل بعد از الگو انگولفینگ از قیمت حداقل پایین تر رود. در مقابل برخی با عبور قیمت از حداکثر دو کندل قبلی با آن معامله خرید انجام می دهند. برخی نیز چند پیپ به زیر قیمت حداکثر کندل انگولفینگ اردر گذاری می کنند. این بستگی به سیستم ورود شما در پلان معاملاتی دارد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn