اندیکاتورهای ترند اندیکاتورهای ترند اندیکاتورهای ترند

اندیکاتورهای ترند

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای قیمت (و گاهی موارد دیگر) ساخته می شود. یک تحلیلگر بر مبنای یک حالت مدل تناقضی که در قیمت قابل مشاهده نیست، بر مبنای این اندیکاتورها تشخیص می دهد. در سالهای گذشته چند هزار اندیکاتور تجاری و غیر تجاری ابداع که هر یک به دنبال یک مدلی برای شناسایی قیمت مناسب، ضعف روند جاری، تعقیب کنندگی روند و … را شناسایی نمایند.

در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری را در فرمول مشخصی وارد و خروجی آن اندیکاتوری است، که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر می دهد. پس اندیکاتور ابزاری آماری که با فرمولی خاص بر روی مولفه های قیمت، حجم یا هر دو اعمال تا به تحلیل گر در تشخیص و تایید روندها، قدرت آنها و محل ورود یا خروج به معامله (سیگنال معامله) کمک کند.

از ابزارهایی استفاده که مکمل و در عمل تایید کننده هم نباشند.

یکی از مشکلاتی که جامعه معامله گری در حوزه تکنیکال با آن روبروست، از چند ابزار شبیه به یکدیگر و تایید کننده هم برای تحلیل نموداری استفاده می کنند. و تصور بر اینکه چون چند ابزار رشد قیمتی را تایید می کنند، پس قدرت تحلیل شان بالاست. ابزارهای تحلیلی برای عدم همپوشانی نباید ماهیتشان از یک جنس باشد.

پارامتر بازه زمانی (Time Period) یکی از مهمترین پارامترها در اندیکاتورهاست. این مشخصه آنکه اندیکاتور یا فرمول خاص بر روی چه مقدار از گذشته ی قیمت (یا چند کندل ) اعمال می شود. به طور نمونه، اگـر بـازه زمانی در نمودار هفتگی (Weekly Chart) بر روی عدد 10 تنظیم شود، به این معنا که هر نقطه داده (Data Point) حاصل اعمال فرمول خاص آن اندیکاتور بروی قیمت های 10 هفته (کنـدل) گذشته است.

برای هر کندل جدید این فرمول دوباره محاسبه و معدل قیمت آن کندل و 9 هفته قبل از آن محاسبه می شود. همین کار به طور پیوسته برای کندل های جدید توسط اندیکاتور تکرار می شـود. اندیکاتورها دارای فرمول ها و نمایش های متفاوتی هستند.

اندیکاتور هم به مانند سایر ابزارهای تکنیکال، ابزاری برای مقایسه شرایط کنونی قیمت با گذشته آن است. و در تلاش برای کمک به معامله گر در ورود و خروج صحیح به معامله است. به طور جزئی تر سه کاربرد اصلی برای اندیکاتورها در نظر می گیرند، که البته همه آنها قابلیت استفاده برای بهره مندی از هر سه کاربردی که در ادامه معرفی شوند را ندارند

  1. پیش بینی: برخی از اندیکاتورها روند آینده را با احتمال بالای پیش بینی می کنند.
  2. هشدار: برخی از اندیکاتورها سریع تر از سایر ابزارها تغییر روند یا شکست سطوح را هشدار می دهند.
  3. تایید: تایید روند جاری و تایید شکست سطوح از مهمترین نتایج استفاده از اندیکاتورها است.

برخی از معامله گران تنها با بسنده به سیگنال اندیکاتورها اقدام به معامله می کنند. و نسبت به وضعیت قیمت، روندها و سایر ابزارهای کلاسیک، هارمونیک و الیوت بی تفاوت هستند. این کار اشتباه و البته حاصل تقلید نوآموزان تکنیکال از نوسان گیران بازار Forex است. اندیکاتورها دارای فرمولی خاص و هرگز قادر به ارائه یک تحلیل کامل که با استفاده همزمان از روش ها و ابزارهای مختلف نیست. بنابراین اندیکاتورها را به تنهایی ملاک معامله قرار ندهید. تنها به سیگنال هایی از آنها توجه که بر روی سطوح حمایت / مقاومت یا بعد از شکست آنها صادر می گردند.

اندیکاتور های ترند

انواع اندیکاتور

 بیش از هزاران اندیکاتور در اختیار معامله گران است. که این تعداد هر روز بیشتر می گردد چرا که برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال همانند متاتریدر  امکان تعریف و ایجاد اندیکاتور جدید را در اختیار کاربران خود قرار داده اند. آنها با توجه به استراتژی معاملاتی خود و با استفاده از فرمول جدید یا اغلب با ترکیب اندیکاتورهای دیگر اقـدام بـه ایجاد اندیکاتور جدید می کنند.

اندیکاتورها را می توان به چند دسته تقسیم،  که قطعاً بیشتر اندیکاتورهای هر دسته به طور کلی دارای کاربرد یکسانی هستند. در سطوح بین المللی نحوه دیگری نیز برای دسته بندی وجود دارد. اما این دسته بندی ساده سازی از نحوه عملکرد آنهاست.

  1. اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری Lagging Indicators
  2. اندیکاتورهای پیشرو Leading Indicator
  3. اندیکاتورهای ترکیبی Hybrid Indicators

به اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری، اندیکاتورهای  ترند یا روندی (Trend Indicators) می گویند. زیرا این اندیکاتورها دنبال کننده روند هستند، و با اینکه دارای تاخیر در هشدارند ولی بهترین ابزار در تشخیص و تایید روندها هستند. البته هر چه روند قوی تر و طولانی تر باشد دقیق تر عمل می کنند.

اندیکاتورهای پیشرو که به اسیلاتور (oscillator) معروفند دارای واکنش و هشدارهای بسیار سریعتری نسبت به اندیکاتورهای ترند در تغییرات قیمت هستند. به همین دلیل گاهی کیفیـت فـدای سـرعت می گردد، بنابراین تحلیل گر باید در استفاده از اسیلاتورها دقت کافی را داشته باشد. به همین خاطر برخلاف اندیکاتورهای ترند در حالت بدون روند یا سوینگ هـم کـاربرد دارند. اندیکاتورهای ترکیبی در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای ترند و اسیلاتورها هستند. بنابراین از آنها می توان در حالات روند و بی روند (سوینگ) استفاده و از مزایای هر دو گروه بهره برد.

اندیکاتور ترند

اندیکاتورهای ترند

تعداد اندیکاتورهای ترند مختلف بسیار زیاد است. که البته نه تنها امکان پذیر که به همه آنها بپردازیم، بلکه لزومـی هـم بـه ایـن کـار نیست. چون کارکرد اصلی همه اندیکاتورهای ترند، تایید روند جاری و تایید تغییر روندها است. چند اندیکاتور ترند عبارتند از:

  • اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
  • باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
  • ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ترندی که مثال زدنیه مووینگ اوریج هست. به خاطر اینکه مـادر بقیـه اندیکاتورهای ترند و غیر ترندی و بسیاری از آنها ترکیبی از چند مووینگ اوریج هر چند با فرمول متفاوت استفاده می کنند، قادر به مطالعه این اندیکاتور در سایت آرون گروپس هستید. در ضمن از آنجایی که تکنیکال به معنی پیش بینی انتظارات آینده از روی تحلیل گذشته است، بنابراین بررسی به روی میانگین قیمت های گذشته و مقایسه آن با قیمت کنونی، تحلیل بسیار خوبی را در اختیار تحلیل گر قرار دهد.

در سطوح بین الملل به اندیکاتورهای ترند نیز اندیکاتورهای پوششی گفته می شود. اندیکاتورهای ترند در همان نمودار قیمت زمان، بر روی نمودار قیمت ترسیم می شوند. آنها موانع قیمت یا عملکرد اسیلاتور پنجره ای را مشخص می کنند؛ حمایت و مقاومت را در سطوح مختلف قیمت و اسیلاتور ارائه می دهند.

اندیکاتور استاندارد MACD یا RSI  اسیلاتورهایی که اگر بر روی نمودار قیمت کشیده شوند، هیچ تعامل معنی داری با قیمت ندارند. اما اگر اندیکاتورهای ترند روی پنجره ی عملکرد اسیلاتور کشیده شوند، به یک اندیکاتور پوششی معتبر و معنی دار تبدیل می شوند. بنابراین این مسئله مانع معتبری در برابر رفتار اسیلاتور نسبت به اندیکاتورهای ترند هست. برای مثال اندیکاتور ترند بانـد بـولینگر که روی اسیلاتور پنجره ای RSI کشیده می شود، سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در RSI را مشخص می کند.

به طورکلی، چهار نوع مختلف از اندیکاتورهای ترند عبارت اند از:

اندیکاتورهای ترند عددی: این اندیکاتورهای ترند، سطوح مقاوم قیمت در آینده را به طورخودکار مشخص می کنند.

اندیکاتورهای ترند افقی: این اندیکاتورهای ترند سطوح مقاوم قیمت در آینده را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت گذشته پیش بینی می کنند. بنابراین، پیش بینی ها وابسته به زمان نیستند. یعنی با گذشت زمان تغییری در آنها ایجاد نمی شود. گپ های قیمت هم یک اندیکاتور پوششی افقی محسوب می شوند که حمایت و مقاومت بالقوه در آینده را نشان می دهند.

 اندیکاتورهای ترند هندسی: این اندیکاتورهای ترند، با کشیدن خطوط روند مورب یا خطوطی که از سقف ها و کف های مشخص کشیده  و سطوح مقاوم قیمت در آینده را پیش بینی می کنند. ازآنجاکه این خطوط مورب هستند، پیش بینی های سطوح مقاوم بالقوه بر اساس ایـن نـوع اندیکاتورهای ترند ممکنه طی زمان تغییر کنند. به بیان ساده، پیش بینی های سطوح بالقوه ی مقاوم قیمت در آینده وابسته به هندسـه ی مـانع ساخته شده است.

اندیکاتورهای ترند الگوریتمی: این اندیکاتورهای ترند سطوح مقاوم قیمت در آینده یا سطوح شکست را بر اساس توالی خاصی از میله یا رفتار کندل استیک پیش بینی می کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn