آشنایی با نمودارهای هیکن – اشی آشنایی با نمودارهای هیکن – اشی آشنایی با نمودارهای هیکن – اشی

آشنایی با نمودارهای هیکن – اشی

هیکن – اشی از نمودارهای شمعی ژاپنی الهام و به معنای آهنگ حرکت میانگین هست. این نمودارها از ترکیب قیمت های بازگشایی و پایانی جلسه معاملاتی قبلی، با قیمت های بازگشایی، پایانی، حداکثر و حداقل جلسه معاملاتی حاضر شکل می گیرد. نمودار هیکن – اشی با فیلترینگ نوسان تصادفی قیمت، درک بهتری از روند قیمت را به ما می دهد.

نمودارهای ترکیبی هیکن – اشی با نمودارهای شمعی ژاپنی عادی تفاوت دارد، که تشخیص بسیاری از الگوهای شمعی عادی در آنها ممکن نیست. در مقابل این شمع ها امکان تشخیص دوره های روند دار بازار، نقاط احتمالی بازگشت قیمت و الگوهای کلاسیک قیمت را برای معامله گر فراهم می کند.

نمودارهای هیکن - اشی

در این مقاله می آموزیم:

نحوه محاسبه نمودار هیکن – اشی

 نمودار هیکن – اشی براساس چهار قیمت اصلی جلسه معاملاتی حاضر و قیمت های بازگشایی و پایانی جلسه معاملاتی قبلی ایجاد می گردد. نحوه محاسبات این نمودارهای کمی پیچیده است. اما شما از طریق نرم افزارهای مختلف قادر به دسترسی سریع به این مدل نمودارها دارید.

در محاسبات زیر عدد صفر (۰) حکایت از مقادیر دوره معاملاتی فعلی و عدد یک (۱) نشانه مقادیر جلسه معاملاتی قبلی است. و کلمه مختصر “HA ” نیز به معنای هیکن – اشی است.

 

چهار مرحله محاسبه نمودار هیکن – اشی به شرح ذیل می باشد:

  • مرحله نخست محاسبه قیمت پایانی HA برای دوره کنونی، میانگین قیمت های بازگشایی، حداکثر، حداقل و پایانی جلسه ی معاملاتی فعلی محاسبه می گردد.

HAClose = ( Open (0) + High (0) + Low (0) + Close (0) ) ÷ 4

  • مرحله دوم محاسبه قیمت بازگشایی HA برای جلسه معاملاتی کنونی، میانگین قیمت های بازگشایی و پایانی شمع HA جلسه قبلی حاصل می شود.

 HAOpen = (HAOpen (-1) + HAClose (-1 ) ) ÷ 2

عدد منفی یک (-1) یعنی دوره قبل

  • مرحله سوم محاسبه قیمت حداکثر HA جلسه معاملاتی کنونی حداکثر به سه قیمت نیاز هست. قیمت بازگشایی و پایانی HA برای دوره حاضر (محاسبات در مرحله اول و دوم) و حداکثر قیمت دوره ی معاملاتی فعلی. فی ما بین این سه قیمت هر کدام که بالاتر است، قیمت حداکثر HA می باشد.

 HAHigh = Maximum of the High (0) , HAOpen (0) or HAClose (0)

  • مرحله چهارم قیمت حداکثر HA جلسه کنونی. حداقل سه قیمت بازگشایی و پایانی HA جلسه فعلی (محاسبات در مرحله اول و دوم) و حداقل قیمت دوره ی معاملاتی کنونی. حداقل قیمت از میان سه قیمت انتخاب و به عنوان قیمت حداقل HA برای دوره فعلی در نظر گرفته می شود.

 HALow = Minimum of the Low (0) , HAOpen (0) or HAClose (0)

 

پس برای محاسبه کندل ها در نمودار هیکن – اشی جلسه حاضر نیاز به دیتا های شمع HA جلسه معاملاتی قبلی داریم.اینجا به معمای مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم که کدام یک در ابتدا به وجود آمده اند؟!

در اینجا برای محاسبه اولین شمع HA تنها از قیمت های جلسه حاضر استفاده می کنیم. برای محاسبه قیمت پایانی اولین HA از همان شیوه قبل استفاده می کنیم. میانگین چهار قیمت اصلی جلسه حاضر (4 / OHLC) برای قیمت بازگشایی اولین HA از میانگین قیمت های بازگشایی و پایانی شمع عادی جلسه ی قبلی استفاده می کنیم (2/ (O+C). به همین ترتیب قیمت های حداکثر و حداقل اولین HA را برابر با قیمت های حداکثر و حداقل نمودار شمعی عادی جلسه ی قبل در نظر می گیریم.

نکته کلیدی: با این اوصاف که شمع اول نمودار هیکن – اشی ساختگی است، اما تاثیر این امر ساختگی بعد از گذشت چند دوره معاملاتی از بین می رود و نمودارهای هیکن – اشی مطابق انتظار ما خواهند بود.

نحوه مطالعه کندل های نمودار هیکن – اشی

کندل های نمودار هیکن – اشی مثل نمودارهای کتدل استیک (شمع های ژاپنی) عادی به شکل تو خالی(سفید) و توپر(سیاه) هستند. زمانی که قیمت پایانی کتدل هیکن – اشی بالای قیمت بازگشایی آن قرار گیرد، شمع تو خالی (سفید) و در صورت پایین تر بودن قیمت پایانی از قیمت بازگشایی، کندل هیکن – اشی توپر (سیاه) می باشد.

نکته کلیدی: مرکز توجه ما بر روی قیمت های بازگشایی و پایانی هیکن – اشی است. یعنی در روزی محتمل بر اینکه نمودار شمعی معمولی تو خالی، اما کندل نمودار هیکن – اشی توپر باشد و یا بالعکس.

 

هر چند که الگوهای کتدلی عادی بر روی کندل های هیکن – اشی قابل شناسایی نمی باشد اما این نمودارها نیز اطلاعات با اهمیتی ارایه می دهند. برای مثال کندل هیکن – اشی تو خالی و بلند حکایت از فشارهای بالای خرید برای دو دوره ی معاملاتی متوالی است. عدم شکل گیری سایه پایینی برای کندل هیکن – اشی نیز به همین معناست. یا اینکه کندل هیکن – اشی بلند و توپر حکایت از فشارهای بالای فروش در دو دوره (دوره فعلی و قبلی) است و همچنین عدم وجود سایه بالایی یعنی ازدیاد فشارهای فروش در طی دوره حاضر است.

کندل های هیکن – اشی با بدنه کوچک و یا با سایه های بلند بالایی و پایینی نمایانگر عدم قطعیت و تردید در بازار طی دو دوره ی آخر است. این نوع از کندل های هیکن – اشی معمولاً زمانی تشکیل می شوند که در نمودارهای کندلی عادی شاهد تشکیل دو شمع با رنگ های متفاوت (سفید و سیاه) در دو دوره ی متوالی هستیم.

تفسیر دوجی و فرفره ها در نمودار هیکن – اشی نیز همان تفسیر در نمودارهای شمعی معمولی است. این کندل ها حکایت از احتمال برگشت روند دارند و در نمودار هیکن – اشی شکل ظاهری آنها دقیقا شبیه کندل دوجی و فرفره در نمودار عادی شمعی است.

شکل گیری دوجی یا فرفره در انتهای روند نزولی در نمودار هیکن – اشی مفهوم صعودی ندارند، بلکه تنها حکایت از کاهش فشارهای عرضه (یا فروش) و برخورد قیمت با سطح حمایت است. افت فشارهای فروش اولین نشانه برای برگشت روند می باشد که برای حصول اطمینان از بازگشت در روند حتماً نیاز به تاییدات دیگر داریم.

 

تأیید در بازگشت روند بسیار مهم و بدون تایید تنها یک توقف در روند قبلی بازار تلقی می گردد.

 

 الگوهای قیمت (کلاسیک یا سنتی) و خطوط روند برای نمودار هیکن – اشی قابل استفاده هستند. کندل های هیکن – اشی بر خلاف نمودارهای شمعی با رشته ای از شمع های سفید متوالی صعود و با تشکیل شمع های متوالی پر، نزول می کند. این یعنی اینکه رنگ کندل ها در نمودار هیکن – اشی در خلال روند، موافق با جهت روند است..

 

در نتیجه الگوهای قیمتی در نمودارهای هیکن – اشی نیز قابل مشاهده و استفاده هستند. این نمودارها با فیتلرینگ نوسان های ریز به مانند یک کاتالیزور، شناسایی سطوح مقاوم  (حمایت و مقاومت) و تعیین سطوح احتمالی بازگشت قیمت، برای ما تسهیل و اطلاعات مناسبی در اختیار ما  قرار می دهند. استفاده بهینه از این نمودارها نیاز به کسب تجربه دارد. پس باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn