اشتغال اشتغال اشتغال

اشتغال

گزارش های اشتغال

نرخ اشتغال یک شاخص مهم اقتصادی در سطوح مختلف جامعه به شمار می آید. و بدیهی است که به وسیله آن سلامت اقتصاد کشور سنجیده می شود. به طور کلی رایج ترین کاربرد صورت  های گوناگون اشتغال در آمریکا و سایر کشورها، تنها درصد بیکاری ماهانه نیست. بلکه نرخ تغییر شغل های جدید به وسیله نسبت اختلاف بین کل نیروی کار شاغل تقسیم بر کل نیروی کار بدست می آید.

فهرست مطالب

شاخص ها:

 • نرخ بیکاری
 • آمار دستمزدگیران
 • شاغلان بخش صنعتی و بخش غیر کشاوری
 • میانگین درآمد هر ساعت نیروی کار
 • میانگین ساعات کار هفته

در جدول زیر فهرستی از شاخص های رایج  اشتغال و بیکاری را مشاهده می کنید:

شاخص های اشتغال و بیکاری

اهمیت گزارش اشتغال

پیش از انتشار رسمی تازه ترین گزارش آمار اشتغال، بازار بیشتر به سوی پیش بینی ارقام آن تمرکز می یابد. داده ها و ارقام گزارش اشتغال همزمان و به صورت ماهانه و داده های مربوط به میزان متقاضیان مزایا و بیمه بیکاری هر هفته در دسترس قرار می گیرد. آمار درخواست های اولیه بیمه بیکاری برای بازار چندان با اهمیت تلقی نمی گردند، چرا که کامل و گویا نیستند. به نظر می رسد این داده ها حقیقت را بازگو نمی کنند، زیرا همه کارگران و  کارمندان از پوشش بیمه بیکاری برخوردار نیستند.

گزارش های اشتغال که در آمریکا به عنوان گزارش نیروی کار نیز شناخته می شود، مهمترین شاخص کلان اقتصادی به شمار می آید. توسط وزارت کار به صورت ماهانه تهیه شده و به همراه چندین نماگر مهم معمولاً در اولین جمعه هر ماه منتشر می شوند.

 • گزارش اشتغال گویای دوره های کسب و کار

از آنجایی که مردم بر روی بهبود و رونق بخش کار تمرکز دارند، اشتغال به عنوان مهمترین شاخص، بازگشت دوباره رونق را نشان می دهد. هنگامی که اقتصاد در حالت کسادی قرار می گیرد، کار در اکثر امور کاهش می یابد. و طبیعی است که حتی با بازگشت رونق اقتصادی زمانی باید صرف گردد تا از لحاظ روانی اعتماد بازار کار و سطوح کارفرمایی جلب شود. هرگاه موقعیت های جدید در بازار کار و شرکت های کوچک ایجاد می شود. در سطوح نیروی کار به دلیل مبهم بودن چشم انداز ممکن است داده های اشتغال به طور کامل وضعیت رونق یا رکود اقتصادی را نمایان نسازند.

 • چگونگی شکل گیری گزارش های اشتغال

گزارش های مربوط به اشتغال در آمریکا از دو آمارگیری جداگانه تشکیل شده است:

1. نمونه گیری از بنگاه های اقتصادی و موسسات بازرگانی

نمونه گیری و بررسی آمار بنگاه های اقتصادی نزدیک به 400 هزار کسب و کار را در برمی گیرد. نتیجه این بررسی آماری، فهرست شاغلین و دستمزدگیران جدید غیر کشاورزی، ارقام میانگین ساعات کار هفتگی و میانگین عایدی (درآمد) ساعتی کارکنان را به وجود می آورد. بخش غیرکشاورزی به شغل های دولتی و بخش های گوناگون اقتصاد همچون صنعت، خدمات، ساختمان، معدن و خرده فروشی اشاره دارد.

2. نمونه گیری از خانوارها

بیش از 50 هزار خانوار در ایالات متحده هر ماه در این نمونه گیری و بررسی آماری شرکت می کنند. نتیجه این بررسی آماری نرخ بیکاری را مشخص می کنند. گردآوری داده ها و آمار خانوارها که تنها برای سنجش بیکاری است. شاخص های نرخ بیکاری، کل ساعات نیروی کار و تعداد نیروی شاغل را در برمی گیرد.

معمولاً داده های گردآوری شده از خانوارها قابلیت اتکا و اطمینان کمتری دارد. نمونه گیری از خانوارها ارقام بیکاری را خوشبینانه نشان می دهد، زیرا بی میلی افراد یا پذیرش آنها برای گرفتن بیمه بیکاری در این آمار نقش ایفا می کند. و چه بسا افرادی که همچنان در جستجوی کار هستند و تمایلی برای قرار گرفتن در فهرست بیکاران از خود نشان نمی دهند. نرخ بیکاری که از این آمارگیری نتیجه می شود، یک شاخص اقتصادی با تاخیر زمانی است. که در زمان رکود نگاه ها به سوی نرخ بیکاری بیشتر گرایش پیدا می کند. نرخ بیکاری توانایی پیش بینی رکود یا کسادی اقتصاد را ندارد و تنها شرایط و وضعیت جاری را بیان می کند.

هر دوگونه نمونه گیری سطح اشتغال و وضعیت بخش کار را از زوایای مختلف می سنجند. و در نهایت با ایجاد گزارش اشتغال در هر ماه نمایی وسیع از فعالیت های اقتصادی را به نمایش می گذارند.

بررسی و نمونه گیری از بنگاه ها همه کسب و کار و مشاغل موجود در اقتصاد را در بر نمی گیرد. و هر بنگاه اقتصادی و کسب و کار تنها شماری از کارکنان منحصر به فرد را استخدام می کند.

میزان فهرست پرداخت ها به دستمزدگیران و کارکنان شامل بخش های صنعتی، معدنی، ساخت و ساز، خدمات و دولت می شود و معامله گران بازار با دقت فراوان این ترکیب را به عنوان شاخص روند اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد دنبال می کند.

بخش صنعت بیشتر مورد توجه بازار است زیرا اغلب چرخه های کسب و کار را رهبری می کند. همچنین این داده ها به ساعات کارکرد هفتگی.اضافه کار و میانگین عایدی ساعتی تفکیک شده اند.

نکته بسیار با اهمیت آن است که میانگین عایدی هر ساعت نیروی کار به دقت از سوی معامله گران بازار به عنوان عامل بالقوه در تورم پیگیری می شود.

معمولاً بانک های مرکزی برای مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت ها از تغییر در نرخ بهره کمک می گیرند، اما اگر آنها در برخی شرایط تمایلی به تغییر نرخ بهره نداشته باشند، سیاست تغییر در عرضه پول را دنبال می کنند. همانند قیمت کالاها و خدمات، قیمت نیروی کار نیز به سیاست پولی همساز واکنش نشان می دهد. سیاست افزایش عرضه پول به منظور فرونشاندن فشار بر روی نرخ بهره به سیاست همسازی پولی معروف است. در واقع بانک مرکزی در شرایط استفاده از سیاست پولی انبساطی، سیاست پولی همساز را به کار می گیرد و با افزایش عرضه پول در جهت جلوگیری از افزایش نرخ بهره حرکت می کند.

توجه داشته باشید که نیروی کار چناچه دچار توهم پولی نباشد، همراه با افزایش قیمت کالاها و خدمات برای ابقا دستمزد واقعی خود، افزایش دستمزد متناسب با افزایش سطح قیمت ها را خواستار می شود. اگر قیمت نیروی کار به طور تند و تیزی افزایش یابد، ممکن است نشانه ای بر کاهش سطح استخدام نیروی کار به شمار آید، چرا که در این حالت به همان میزان که پول ارزش خود را از دست می دهد به مقدار کمتری نیروی کار استخدام می گردد.

آمارگیری از بنگاه های اقتصادی و خانوارها

همانطور که از نام آن پیداست آمارگیری از بنگاه های اقتصادی و خانوارها بر اساس منبع داده گردآوری شده با یکدیگر تفاوت دارند. هر دو آمارگیری تلاش دارند تا شرایط اشتغال در یک زمان یکسان سنجیده شود. نمونه گیری از بنگاه های اقتصادی در شرایط اشتغال در یک زمان یکسان سنجیده شود.

البته آمارگیری در سطح بنگاه های اقتصادی دارای نقطه ضعفی نیز هست. می دانیم که نمونه گیری از خانوارها کارگران بخش کشاورزی، کارگران با شغل آزاد، خود کارفرمایان، کارگران شخصی و خصوصی خانواده و کسانی که صاحب کار خود محسوب می شوند را مورد شمارش قرار می دهد. در صورتی که نمونه گیری از بنگاه ها چنین نیست. در حقیقت آمارگیری خانوارها هر شخصی را تنها به عنوان کارمند یا کارگر یک بار به شمار می آورد و این در حالی است که هر فردی می تواند دارای دو شغل باشد بنابراین نمونه گیری از بنگاه های اقتصادی ممکن است یک فرد را که در دو شرکت و یا کارخانه مشغول به کار است، دو بار مورد شمارش قرار دهد.

اکنون کمی به گزارش اشتغال با ژرفای بیشتری بنگیریم. همانطور که اشاره شد، گزارش اشتغال واقعاً از دو آمار و نمونه گیری جداگانه از خانوارها و بنگاه های اقتصادی بدست می آید. دو نمونه گیری دربر گیرنده اطلاعات مناسبی هستند که وضعیت این گزارش  را به عنوان مهمترین بنیاد اقتصادی ماهانه توجیه می کند.

آمار و گردآوری اطلاعات از بنگاه ها و موسسات اقتصادی

در آمریکا گزارش اشتغال به نام رسمی وضعیت اشتغال شناخته می شود. شاخص های اشتغال حاوی اطلاعاتی درباره کار و رشد دستمزد هستند و به تنهایی بهترین مقیاس برای سنجش سلامت اقتصاد کشور به شمار می آیند. اهمیت گزارش اشتغال برای بازار در سطح بالایی است و در بسیاری از موارد بازار را به حرکت می اندازد. منبع انتشار اطلاعات وزارت کار آمریکا است و زمان انتشار آنها نخستین جمعه ماه است. آهنگ این گزارش ها معمولاً بر روی شاخص های دیگر اقتصادی که در طی ماه منتشر می شود، موثر است و بازار به طور کلی با توجه به روند گزارش اشتغال مسیر خود را تنظیم می کند.

 • فهرست شاغلین بخش غیر کشاوری Nonfarm payrolls or NFP

مهمترین بخش دربرگیرنده گزارش اشتغال به ویژه داده های گردآوری شده از بنگاه های اقتصادی فهرست شاغلین بخش غیرکشاورزی است. همانطور که از نامگذاری این شاخص پیداست، تعداد افرادی که در فهرست دستمزدگیران کل بخش های کسب و  کار به جز بخش کشاورزی قرار دارند، سنجیده می شوند.

فهرست شاغلین با آمار دستمزدگیران به تعداد شغل های جدید ایجاد شده توسط کارفرمایان اشاره دارد و در واقع تغییر کارکنان و کارگران در هر ماه اندازه گیری می شود. به این ترتیب معامله گران به روند قدرت جذب نیروی کار و چشم انداز اشتغال پی خواهند برد. چنانچه مقادیر مربوط به تعداد نیروی کار از میانگین متحرک آن در 6 ماه گذشته بالاتر باشد، چشم انداز روشنی از بازار کار دیده می شود.

ارقام تجدیدنظر و بازنگری در ارقام و داده های گذشته این گزارش بسیار با اهمیت است. با وجود نوسانی بودن و حتی امکان بازنگری ژرف نسبت به داده های گذشته، ارقام مربوط به فهرست شاغلین، تصویری روشن و فراگیر از اقتصاد را در یک لحظه به نمایش می گذارد.

به طور کلی رشد این شاخص به معنای بهبود بازار کار و تقویت رشد اقتصادی است که این مسئله می تواند منجر به تقویت ریسک پذیری و تقاضای ارزهای پر بازده شود. البته توجه داشته باشید که در صورتی که رشد این شاخص موجب تقویت گمانه زنی ها مبنی بر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا گردد این امر تقویت دلار را رقم خواهد زد ولی در غیر این صورت با تقویت این شاخص به واسطه خوش بینی نسبت بهبود اقتصاد جهانی، دلار با افت همراه خواهد شد.

نمونه واقعی

در فوریه 2012 انتشار آمار شاغلین بخش غیرکشاورزی از ایجاد 243 هزار فرصت شغلی جدید حکایت داشت. انتشار این خبر موجب شد تا به دلیل افزایش گمانه زنی ها مبنی بر عدم اجرای دور سوم سیاست های محرک اقتصادی و عدم تزریق مجدد دلار در بازارهای مالی، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت شود.

Payrolls Jump Cast Doubt Fed’s Rate Pledge: Economy

 

نمودار تغییرات شاغلین بخش غیر کشاورزی آمریکا

شاخص فهرست مشاغلین بخش غیر کشاورزی به اختصار NFP نامیده می شود. (در سایر کشورها این شاخص با نام های دیگری همچونEmployment  و یا Employment Change شناخته می شود).  همانطور که از نمودار قبل پیداست در دوران رکود اقتصادی سال های 2007 تا اوایل 2009 این شاخص با کاهش شدید همراه بود، در واقع در این دوران اقتصاد آمریکا نه تنها فرصت شغلی جدیدی ایجاد نکرد بلکه در برخی ماه ها نزدیک به 800 هزار فرصت شغلی را از میان برداشت. به طور کلی یاد داشته باشید که تحلیل شاخص اشتغال باید به این منجر شود که این شاخص چه شرایطی را بازگو می کند و بانک مرکزی آمریکا چه سیاستی را دنبال خواهد نمود؟ اگر فدرال رزرو به دنبال اجرای سیاست های انبساطی باشد ضعف این شاخص عامل بسیار قوی برای کاهش ارزش دلار به دلیل شکل گیری انتظار کاهش نرخ بهره خواهد بود.

 • میانگین ساعات کار هفتگی Average workweek

میانگین ساعات کار هفتگی هر فرد شاغل در بخش های غیرکشاورزی نشان داده می شود. ساعات کار در هفته اغلب در نمونه گیری بنگاه های اقتصادی به عنوان یک شاخص کم اهمیت شمرده می شود.

این گزارش می تواند در هر ماه تغییراتی به میزان 0.1 یا 0.2 داشته باشد. در برخی موارد نیز در ماه اکتبر نوساناتی تا 0.4 برای آن ثبت شده است. برای درک اهمیت تغییرات میزان ساعات کار هفته توجه کنید که یک دهم کاهش در میانگین ساعات کار 120 میلیون کارگر پایین آمدن 12 میلیون ساعت کار را به دنبال خواهد داشت. پس افت در ساعات کار می تواند سبب کاهش اشتغال در اقتصاد گردد. و انتظار بر آن است که آمار شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی تنزل یابد.

به طور معمول با کاهش آمار اشتغال میانگین ساعات کار هفتگی نیز با کاهش همراه می شود و همبستگی مثبت بالایی میان این دو شاخص دیده می شود. این شاخص همواره همراه با شاخص NFP منتشر می شود و در واقع یکی از زیر بخش های NFP به شمار می رود.

 • کل میزان ساعات کار Aggregate Hour Worked

اطلاعات کل ساعات کار در حقیقت با استفاده از دو سری شاخص مهم دیگر ایجاد می گردد. از آنجایی که این شاخص هم اشتغال و هم ساعات کار هفته را در خود جای داده، یک تصویر کامل از کل ساعات کار هر ماه بدست می آید. میزان کل ساعات کار حکم یک وکیل ماهانه را برای تولید ناخالص داخلی بازی می کند. بدین ترتیب که تغییرات فصلی در مقدار کالاهای تولید شده با تغییرات هر نفر ساعت (یک ساعت کار یک کارگر) به علاوه تغییرات بهره وری برابر است. از آنجایی که بهره وری تا حدودی طی دوره های سه ماهه قابل پیش بینی است، شاخص کل ساعات کار، در به تصویر کشیدن کلی اقتصاد سودمند است.

 • میانگین عایدی های ساعتی Average Hourly Earnings

گزارش میانگین عایدی های ساعتی، میانگین درآمد هر نفر در بخش های غیرکشاورزی را به ازای یک ساعت کار نشان می دهد. ارقام مربوط به میانگین عایدی هر نفر ساعت کار نماگر مناسبی برای درک رشد درآمد شخصی در طی ماه است.  رشد میانگین عایدی هر ساعت نیروی کار رشد دستمزد و پتانسیل تورم ناشی از افزایش فشار دستمزد را ارزیابی می کند. این داده اقتصادی و میانگین ساعات هفتگی کار به دو دلیل مهم هستند.

عامل تعیین کننده و حساسی برای برآورد شاخص های ماهانه دیگر همچون تولیدات صنعتی و درآمد شخصی است. و این داده ها به عنوان نماگری جهت بررسی شرایط بازار کار است. افزایش ساعات کار هفتگی در ابتدای چرخه های کسب و کار ممکن است به عنوان نشانه های اولیه در فراهم شدن زمینه ای برای افزایش دستمزدها از سوی کارفرمایان و ایجاد اشتغال تفسیر گردد.

با انتشار آمار شاغلین بخش غیرکشاوری آمریکا، سایر داده ها و شاخص های فوق نیز انتشار می یابند. در جدول زیر بخش های گزارش اشتغال را در آمریکا مشاهده می کنید:

میانگین عایدی های ساعتی

آمار گردآوری اطلاعات از خانوارها

 • نرخ بیکاری Unemployment Rate

نرخ بیکاری درصد کارگرانی که به دنبال کار هستند و موفق به یافتن شغل نشده اند. با وجود سادگی و تاثیرات سیاسی نرخ بیکاری، به نسبت گزارش های دیگر اشتغال از اهمیت کمتری در بازار مبادلات ارزی برخوردار است. دلیل این موضوع را می توان به تاخیر زمانی آن جستجو کرد، به طوری که هشدارها و نشانه های دریافتی از آن به هنگام نیست و معمولاً با تغییر چرخه های کسب و کار هماهنگ حرکت می کند. همانطور که پیش از این اشاره شد، نمونه گیری از خانوارها با کمبودها و نقایصی روبرو است و ارقام آن از قابلیت اتکا کمی برخوردار هستند و نیز پی بردیم که این مساله به طور عمده به میزان و چارچوب کوچک نمونه های آماری مربوط می شود.

نرخ بیکاری در نتیجه تقسیم تعداد افراد بیکار بر تعداد کل نیروی کار بدست می آید. مشکل در اینجا است که سنجش نیروی کار و اشتغال با استناد به آمار خانوارها نوسان بیشتری نسبت به گزارش آمار شاغلین در بخش های غیرکشاورزی دارد. نمونه گیری از خانوارها در دسته بندی های سن، جنس، نژاد، نوع شغل و مدت بیکاری منتشر می شود و به ندرت بازارهای مالی علاقه ای به آنها نشان می دهند. شاید تنها دو بخش آمار که به کارگران دلسرد و کارگران پاره وقت مربوط می شود از این قاعده مستثنی باشند.

معمولاً با افزایش نرخ بیکاری، آمار اشتغال نیز همزمان کاهش می یابد. نمودار قبل بیانگر آن است که در دوران رشد اقتصادی، از نرخ بیکاری کاسته شده است و با ورود به دوران رکود اقتصادی تعداد بیکاران افزایش یافته است.

 • کارگران دلسرد Discouraged Workers

کارگران دلسرد به افرادی گفته می شود که از فهرست نیروی کار حذف شده اند و به چشم اندازهای شغلی خود با دلسردی و ناامیدی می نگرد. در طی دوران های نامساعد کسب و کار، این آمار اغلب در کنار ارقام نرخ بیکاری مورد توجه قرار می گیرد. اگر موقعیت های شغلی به طور استثنایی به سردی گرایش یابد، امکان ثبات در نرخ بیکاری وجود دارد، زیرا افراد به دنبال یافتن شغل نخواهند رفت و برخی از نیروی کار نیز در طی زمان، اقدام به ترک شغل خواهند کرد.

 • کارگران پاره وقت Part Time Workers

بحث کارگران پاره وقت در سال های اخیر بیشتر شده و برخی تحلیلگران معتقدند رشد دستمزد، در افزایش شمار کارگران موجود پاره وقت و حفظ شغل های چندگانه توسط آنها را در پی خواهد داشت. از آنجایی که داده های فهرست شاغلین به دو بخش کارگران تمام وقت و پاره وقت تفکیک نشده است این امکان وجود دارد که جریان غیر عادی و ناگهانی در اشتغال پاره وقت افراد در واکنش به چشم انداز ضعیف شغل های تمام وقت ایجاد شود و این تمایل در حقیقت به رشد دستمزدها منجر خواهد شد.

 • شاخص هزینه اشتغال Employment Cost Index

شاخص هزینه اشتغال یکی از آمارهای اقتصادی برگزیده به وسیله فدرال رزرو آمریکاست که به صورت فصلی منتشر می شود. این گزارش دستمزدها و حقوق نیروی کار را اندازه گیری می کند. به وسیله این گزارش علاوه بر تورم در سطح دستمزدهای پولی نیروی کار، مزایای جانبی، حقوق و دستمزد کارگران مورد سنجش قرار می گیرد. شاخص هزینه اشتغال به طور کلی تغییرات هزینه دستمزد و حقوق و مزایای غیرنقدی در صنایع غیرکشاورزی را اندازه گیری کرده تا بتوان نرخ رشد این متغییرها را در طی زمان تحلیل نمود. برتری این شاخص بر سایر شاخص های اندازه گیری پرداخت های پولی بهره گیری از دستمزدهای پولی ساعتی و ماهانه کارمندان است. این شاخص کارکنان دولتی فدرال را دربر نمی گیرد.

شاخص هزینه اشتغال
 • شاخص مدعیان بیکاری Initial Jobless Claims

این گزارش وضعیت هفتگی بازار کار در آمریکا را نشان می دهد. شناخت جهت روند اقتصاد به وسیله این شاخص اغلب گمراه کننده است. با توجه به نوسانی بودن ارقام و داده های هفتگی مطالبات و درخواست های بیمه بیکاری، نمی توان چندان به آن اتکا کرد.  برخی تحلیل گران به تعقیب و پیگیری میانگین متحرک 4 هفته ای این شاخص برای درک بهتر روند اساسی و اصولی آن مبادرت می ورزند.

افزایش در شاخص درخواست های بیمه بیکاری نشان دهنده رشد افراد بیکار و کاهش میزان کارگران بخش صنعت و خدمات در آمریکا است.

بدین ترتیب انتظار می رود کارفرمایان به دنبال کمبود نیروی کار مجبور به افزایش دستمزد به کارمندان و کارگران موجود جهت اضافه کاری شوند. در این حالت فشار دستمزد در بازار کار می تواند موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید و تورم گردد. کاهش در شاخص مدعیان بیمه بیکاری بهبود وضعیت بازار کار را نوید می دهد.  حرکت ثابت و پایدار حداقل 30 هزار عددی در درخواست های بیمه بیکاری نشانه معنی داری بر تغییر در رشد بازار کار و اشتغال است.

بازار در اثر حرکت پایدار ماهانه و اختلاف زیاد این شاخص با ماه گذشته و همچنین افزایش بیش از سی هزار نفری درخواست بیمه بیکاری در کوتاه مدت دچار نوسان می شود.

بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز در اثر تغییرات اساسی در داده های آن نوسان نسبتاً شدیدی خواهند داشت. به جهت اهمیت داده های بازار کار، بانک مرکزی فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا ارقام مربوط به آن را دنبال می کند و نشانه های دریافتی به طور دقیق مورد بررسی قرار میگیرد. بدین ترتیب تغییرات هشدار دهنده در شاخص های بازار کار می تواند شرایطی را جهت تغییر نرخ بهره فراهم کند. این شاخص به صورت هفتگی منتشر می شود.

در گزارش درخواست ها و مطالبات بیمه بیکاری دو آمار دیگر وجود دارد. شمار افرادی که مزایای دولتی را دریافت کرده اند و دیگری نرخ بیکاران بیمه شده که هیچ یک از این دو را بازار زیرنظر نمیگیرد.

برخی تحلیلگران شمار افراد دریافت کننده مزایای بیکاری دولتی ماهانه را به عنوان رشد اشتغال و کار دنبال می کنند. به هر حال باید توجه داشت که سری زمانی داده ها در پیش بینی گزارش های ماهانه اشتغال ضعیف عمل نموده است. همچنین نرخ بیکاران بیمه شده بر پایه داده های هفتگی تغییرات کمی دارد و هرگز به عنوان عامل تاثیرگذار برای بازار زیرنظر گرفته نمی شود. در مجموع شاخص مدعیان بیمه بیکاری در پاره ای از زمان ها برای بازار اهمیت پیدا می کند و گهگاهی موجب حرکت بازار می گردد. در حقیقت این شاخص برای شرکت کنندگان در بازار، فضای شرایط بازار کار را در طی زمان روشن می کند. و می تواند راهنمای مناسبی برای شناسایی وضعیت و حال هوای گزارش اشتغال می باشد.

نکته کلیدی: منبع تهیه این اطلاعات اداره آموزش و اشتغال بخش نیروی کار آمریکا می باشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn