مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

اقتصاد ایران یکی از موضوعات بسیار جدی و مهم برای تمامی شهروندان ایران و تریدرها و سرمایه گذاران است، از طرفی برای شرکت و کسب و کارهای کوچک و بزرگ هم، آشنایی با شرایط اقتصاد ایران و مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ از اهمیت بالایی برخوردار است.

چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک کسب و کار و بیزینس، آشنایی با ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ منجر خواهد شد تا با درک شرایط آینده و در نظر گرفتن مدیریت ریسک، تصمیمات بهتری گرفته و در شرایط مناسب‌‌تری قرار داشته باشید.

فهرست مطالب

آشنایی با مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

مدیریت ریسک از اصول ضروری در مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت یک کسب و کار است و با شروع سال جدید، آگاهی از شرایط اقتصادی و مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ بسیار ضروری است.

مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ بدین قرار است.‌

افزایش تورم و هزینه‌های زندگی

افزایش تورم و هزینه‌های زندگی از ریسک‌های بسیار مهم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است.

 • مهمترین دلیل افزایش تورم در کشور، بیشتر بودن هزینه‌های حکومت نسبت به درآمدهای آن است که دلایل اصلی آن شامل تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا، عدم تنوع اقتصادی و بهره وری پایین در کشور نسبت به سرمایه گذاری است.
 • در سال ۱۴۰۲، با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه و عدم تحقق تمامی درآمدهای دولت در کنار افزایش هزینه‌های حکومت در بخش‌های مختلف، شاهد تورم بین ۴۰٪ الی ۵۰٪ در کشور خواهیم بود.

افزایش تورم منجر به کاهش ارزش ریال، افزایش شدید پول در کشور و هجوم به بازارهای مالی و دارایی مختلف در کنار کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، به طور خلاصه میانگین تورم سالانه ۴۰٪ الی ۵۰٪، از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است.

افزایش هزینه‌های تولید

یکی دیگر از ریسک‌های مهم اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، افزایش هزینه‌های تولید و در واقع تورم تولید کننده است که در نهایت منجر به افزایش تورم مصرف کننده در کشور می‌شود.

 • افزایش قیمت دلار در کنار عدم توازن بین عرضه و تقاضا در کالاهای مختلف به شکل عمده، از دلایل اصلی افزایش تورم تولید کننده یا هزینه‌های تولید در کشور است.

افزایش هزینه‌های تولید از ریسک‌های بسیار مهم و جدی در اقتصاد ایران و برای کسب و کارها است که منجر به افزایش هزینه های مختلف برای کسب و کارها شده و می‌تواند نقدینگی و حجم عرضه کالاهای مختلف را توسط کسب و کارها کاهش دهد و باید به دقت مورد توجه کسب و کارهای مختلف به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌ها در سال ۱۴۰۲ باشد‌.

افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی

شاهد افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای جهانی مانند یورو، پوند، درهم و دیگر ارزها در مقابل ریال ایران هستیم که در حال حاضر هم در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

 • از ریسک‌های بسیار مهم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ که باید توسط افراد و کسب و کارها در نظر گرفته شود، افزایش قیمت دلار است.
 • افزایش قیمت دلار منجر به افزایش هزینه‌های زندگی و هزینه‌های تولید و همینطور افزایش بیشتر تورم عمومی در کشور می‌شود.
 • همینطور باید دقت شود که افزایش قیمت دلار، با خود افزایش قیمت دیگر بازارهای مالی و دارایی و افزایش اجاره بها را به همراه دارد.

دلایل مختلفی برای افزایش قیمت دلار وجود دارد، در کنار کاهش تولید ناخالص داخلی ملی ایران و تورم عمومی که منجر به کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار می‌شود، تبدیل کردن بیشتر پول به دلار توسط افراد و کسب و کارها هم خود منجر به افزایش قیمت دلار شده است.

کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی

از بحران‌های اصلی کشور در حال حاضر و در سال ۱۴۰۲ که به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ مطرح است، کسری بودجه دولت است که باعث چاپ پول بدون بدون پشتوانه تولید یا عرضه کالا شده و با خود افزایش تورم و هزینه‌های زندگی را به همراه دارد.

 • یکی دیگر از اثرات کسری بودجه دولت که به عنوان یک ریسک مهم در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ مطرح است، در اختیار گرفتن منابع بانکی به شکل تسهیلات تکلیفی است که منجر به بحران بانکی شده و ارائه تسهیلات بانکی به مردم و کسب و کارها را مختل کرده است.

خود بحران بانکی هم به تنهایی یکی از ریسک‌های مهم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است که در کنار کسری بودجه به عنوان دو ریسک اولویت دار کشور و تاثیرگذار در تمامی سطوح مطرح است.

مشکلات در زنجیره تامین جهانی و کشور

با توجه به افزایش تنس‌های جهانی بین کشور‌های مختلف مانند جنگ بین روسیه و اوکراین، تنش‌های سیاسی و نظامی بین روسیه و غرب، جنگ سیاسی و اقتصادی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق در کنار گرمایش جهانی و پاندمی کرونا، شاهد شکل گیری مشکلات جدی در زنجیره تامین جهانی هستیم.

 • به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، مشکلات در زنجیره تامین مطرح است که منجر به تاخیر در تولید، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم عمومی در سطح جهانی و کشور می‌شود.

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط جهانی، مشکلات در زنجیره تامین جهانی به عنوان یکی از ریسک‌های جدی در اقتصاد جهانی و ایران مطرح باشد.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران از مشکلات و ریسک‌های بسیار بزرگ و مهم در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است که به نظر می‌رسد، نه تنها کاهش نداشته باشد بلکه در سال ۱۴۰۲، شدت این تحریم‌ها بیشتر هم شود.

 • تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، هزینه‌های تولید و واردات را به شدت افزایش داده است و از طرفی منجر به کاهش درآمدهای دلاری دولت شده است.
 • یکی از دلایل اصلی کسری بودجه دولت و تورم در کشور هم در کنار هزینه‌های سرسام آور و بيشتر از درآمد و کم بودن بازدهی در‌ کشور، مربوط به تحریم‌های گسترده اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران است.
مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

ناپایداری در شاخص‌های کلان اقتصادی

شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ملی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه گذاری، هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی و البته شرایط بازارهای مالی و دارایی مختلف به شدت در ایران ناپایدار و البته رو به افزایش قیمت است.

 • ناپایداری در شاخص‌های کلان اقتصادی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ است که مهمترین اثر آن ایجاد مشکلات در تصمیم گیری دقیق توسط افراد و کسب و کارها است.

در سال ۱۴۰۲ هم با توجه به ادامه همین روند فعلی، شاهد ناپایداری در شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود، به خصوص که کسری بودجه دولت بسیار جدی است و اقتصاد ایران به صورت دولتی بر اساس تصمیمات خلق الساعه است.

کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران

از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲، کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران است.

چندین دلیل عمده برای کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان یک ریسک مهم مطرح است و بدین قرار است:

 • افزایش تورم و هزینه‌های زندگی منجر به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته شده است که این روند البته در سال ۱۴۰۲ هم ادامه خواهد داشت.
 • افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال هم از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران شده است.

شاهد افزایش شدید کالاهای بادوام هستیم که این مورد هم در سال ۱۴۰۲ ادامه‌ دار خواهد بود و از دلایل مهم کاهش تقاضای کل در اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است.

فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات

به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه‌های تولید در کنار تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که منجر به کاهش درآمدهای دلاری کشور شده است، فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات به عنوان یکی از ریسک‌های مهم در اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۲ مطرح شده است.

 • فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات، منجر به کاهش بهره وری و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
 • از طرفی به دلیل افزایش قیمت این تجهیزات و ماشین آلات به دلیل افزایش قیمت دلار، این روند در سال ۱۴۰۲ ادامه دار خواهد بود.

و باید فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات را از ریسک‌های جدی کشور در سال ۱۴۰۲ دانست.

بحران‌ گاز

بحران‌های انرژی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده و در سال ۱۴۰۲ هم خواهد بود.

چندین عامل منجر به ایجاد شدن بحران گاز در کشور شده است.

 • عدم سرمایه گذاری گسترده در تولید شدن گاز بیشتر و بهینه کردن تولید گاز در کشور
 • مصرف بیشتر از حد به دلیل عدم وجود مدیریت مصرف بهینه در کشور
 • افزایش جمعیت و تقاضا برای گاز در سطح کشور

مجموعه این عوامل منجر به ایجاد شدن بحران گاز در کشور به خصوص در فصل زمستان شده است که در سال ۱۴۰۲ هم ادامه دار خواهد بود و به یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ مطرح است.‌

بحران برق

به موازات بحران گاز، شاهد ایجاد شدن بحران برق در کشور به معنای عدم توازن بین عرضه و تقاضا هست هستیم که از مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ است.

 • عدم سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید و سرمایه گذاری در نیروگاه های سبز
 • در کنار قیمت بسیار پایین برق و عدم سرمایه گذاری مناسب در ایجاد کردن زیرساخت‌های با مصرف بهینه برق در کشور

بحران گاز و بحران برق، خطر کاهش تولید در کشور به دلیل قطع انرژی را با خود به همراه دارند و به همین دلیل به عنوان دو ریسک بسیار مهم و جدی در اقتصاد ایران مطرح هستند.

 

گرمایش جهانی

از ربسک‌های جدی در اقتصاد ایران که ممکن است به دلیل تعدد ریسک‌ها، کمتر دیده شود اما دارای اثرات بسیار جدی است، گرمایش جهانی است.

 • گرمایش جهانی منجر به ایجاد شدن آب و هوای بسیار گرم و بسیار سرد در کشور شده و برای محصولات کشاورزی مضر بوده و منجر به کاهش تولیدات می‌شود.
 • از طرفی گرمایش جهانی، منجر به مهاجرت گسترده مردم به شهرهای بزرگ شده و هزینه‌های زندگی را در شهرهای بزرگ افزایش می‌دهند.

مجموعه این عوامل منجر شده است تا گرمایش جهانی به یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ تبدیل شود.

بحران آب

به دلیل خشکسالی‌های طولانی مدت و البته استفاده بی‌ رویه از آب‌های زیرزمینی، امروزه بحران آب در ایران به یکی از بحران‌های بسیار جدی و یکی از ریسک‌های مهم اقتصادی تیدیل شده است.

عوارض متعددی بحران آب با خود به همراه دارد که آن را به یک ریسک مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۲ تیدیل کرده است.

 • کاهش رشد اقتصادی
 • کاهش تولیدات کشاورزی
 • مهاجرت‌های گسترده
 • افزایش نابرابری
 • افزایش ناآرامی‌های اجتماعی

همگی از نتایج بحران آب در کشور و به عنوان یک ریسک مهم باید مورد توجه دولت و کسب و کارها در سراسر کشور قرار بگیرد.‌

بحران آلودگی هوا

آلودگی هوا به خصوص در شهرهای بزرگ تیدیل به یک بهران و ریسک جدی اقتصادی در کشور شده است‌.

نتایج بحران آلودگی هوا برای اقتصاد ایران بسیار گسترده است که بعضی از موارد آن عبارت‌اند از:

 • کاهش بازدهی نیروهای کار در کشور
 • افزایش هزینه‌های سلامت در کشور
 • ایجاد شدن مشکلات مختلف برای کشور و اقتصاد ایران

کاهش نیروهای فعال

یکی ار معضلاتی که برای سال ۱۴۰۲ وجود خواهد داشت و به عنوان یکی از ریسک‌های اقتصادی در ایران مطرح است، کاهش نیروهای فعال در کشور است.

به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات در رشد اقتصادی در کنار پاندمی کرونا، نیروهای فعال طی چند سال گذشته، چندین میلیون کاهش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۲ هم این روند ادامه دار خواهد بود و پیش‌بینی نمی‌شود که نیروی کار فعال تا چندین سال به میزان قبل ار دوران پاندمی کرونا در کشور برسد.

خروج سرمایه از کشور و اقتصاد ایران

با افزایش تنس‌های جهانی، اقتصاد ایران دچار ناپایداری شده و خروج سرمایه از کشور شدت می‌گیرد.

یکی از ریسک‌های مهم اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ خروج سرمایه از کشور است که می‌تواند فرصت رشد‌های بزرگ اقتصادی را از ایران گرفته و خسارات زیادی را به اقتصاد ایران وارد کند‌.

افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها مانند بازار املاک و بازار طلا

با توجه به افزایش مستمر تورم و هزینه‌های زندگی و افزایش نقدینگی در کشور، کاملا قابل پیش بینی است که بازارهای دارایی به خصوص بازار طلا و بازار املاک شاهد رشد قیمت در سال ۱۴۰۲ باشند.

ناآرامی‌های اجتماعی

ناآرامی‌های اجتماعی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های زندگی و مواد غذایی هم به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ مطرح است و باید در نظر گرفته شود.

بحران اقتصاد دولتی و مجوز محور

از ریسک‌های مهم و ثابت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲، وجود اقتصاد دولتی و مجوز محور است که مشکلات بزرگی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

 • کاهش کیفیت محصولات تولیدی
 • عدم وجود رقابت سالم در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
 • عدم رسیدن کشور به حداکثر توانایی تولید
 • معطل ماندن کسب و کارها به دلیل مجوزهای مختلف
 • عدم کارکرد مناسب بانک‌ها برای تامین مالی

تمامی این موارد از عوارض و نتایج بحران اقتصاد دولتی و مجوز محور در ایران است که یکی از مهمترین ریسک‌های ایران برای سال ۱۴۰۲ است.

سخن پایانی

در این مقاله از بروکر آرون گروپس، با مهمترین ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ آشنا شدیم.

با در نظر گرفتن این ریسک‌ها چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک کسب و کار، می‌توانید بهتر شرایط را مدیریت کرده و به اهداف خود دست پیدا کنید.

یکی از روش‌های مدیریت ریسک، سرمایه گذاری و ترید کردن در بازارهای جهانی است که بروکر آرون گروپس برای شما پیشنهادات جذابی دارد، برای شروع کلیک کنید‌.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn