بررسی جامع الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی جامع الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال بررسی جامع الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

بررسی جامع الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

_ انواع الگو های کلاسیک در تحلیل تکنیکال :

در تحلیل تکنیکال، الگوها یکی از ابزارهای مهم برای پیش‌بینی روند قیمت هستند.الگوهای کلاسیک الگوهای ساده‌تر و شناخته‌شده‌تری هستند که شناسایی آنها آسان‌تر است. این الگوها اغلب بر اساس اشکال هندسی ساده مانند مثلث، مستطیل و کانال شکل می‌گیرند.در این مقاله، به معرفی انواع الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

_ الگو های کلاسیک :

الگوهای کلاسیک الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که در نمودارهای قیمتی مشاهده می‌شوند. این الگوها می‌توانند برای پیش‌بینی روند قیمت مورد استفاده قرار گیرند.الگوهای کلاسیک معمولاً بر اساس اشکال هندسی ساده مانند مثلث، مستطیل و کانال شکل می‌گیرند. الگوهای کلاسیک به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

الگوهای ادامه دهنده

این الگوها نشان می‌دهند که روند فعلی بازار ادامه خواهد یافت. در ادامه انواع متداول الگوهای ادامه دهنده را شرح می‌دهیم:

A . الگوی پرچم:

  الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، یک الگوی ادامه‌دهنده است که نشان دهنده ی استراحت قیمت پس از یک حرکت سریع، و سپس حرکت قیمت در جهت روند قبلی میباشد. این الگو معمولاً به صورت یک کانال باریک تشکیل می‌شود که در جهت مخالف روند قبلی است.شکسته شدن کانال الگو در جهت روند قبلی سیگنال ادامه ی روند میباشد و تارگت این الگو معمولا به اندازه ی دسته پرچم میباشد.

B . الگوی مثلث:

 الگو های مثلث را به دو دسته میتوان تقسیم کرد که هر کدام دارای زیر مجموعه هایی میباشند که در ادامه به معرفی و بررسی آنها خواهیم پرداخت:

1 . الگوی مثلث در امواج روندی: این الگو صرفا در امواج روندی (impulse) و در موج ابتدایی (موج 1 از هر درجه ای) دیده میشود و عموما در این الگو امواج اصلاحی داخلی( 2 و 4 ) ، با یکدیگر همپوشانی دارند اما موج 4 نمیتواند بیش از صد درصد موج 2 را اصلاح کند همچنین همواره انتهای موج 3 از بالاتر از انتهای موج 1 و انتهای موج 5 بالاتر از انتهای موج 3 میباشد؛که دارای دو نوع مثلث پیشتاز همگرا و مثلث پیشتاز واگرا است.

2 . الگوی مثلث در امواج اصلاحی : الگو های مثلث را در امواج اصلاحی نیز میتوان مشاهده نمود ؛ این نوع امواج اصلاحی عموما در موج 4 شکل گرفته و دارای دو نوع مثلث همگرا و مثلث واگرا میباشد. این نوع از مثلث ها ممکن است گاهی اوقات بیش از 5 موج داشته باشند.

C . الگوی کانال: 

این الگو از دو خط موازی تشکیل شده است که قیمت در بین آنها حرکت می‌کند. برای ترسیم این ابزار باید به دو کف و یک سقف قیمتی (یا برعکس) دسترسی داشته باشیم.در این الگو محدوده های کف و سقف و همینطور میدلاین کانال به عنوان محدوده های حمایتی و مقاومتی عمل میکنند و در صورت شکسته شدن کانال در جهت روند اصلی سیگنال ادامه ی روند صادر میشود و برای مشخص کردن تارگت این حرکت میتوان از تکنیک گسترش کانال استفاده نمود؛به این صورت که کانال را به گونه این گسترش میدهیم که مید لاین کانال اولیه بجای سقف کانال اولیه قرار بگیرد در این صورت سقف کانال جدید احتمالا تارگت مورد نظر ماست.

D . الگوی فنجان :

الگوی فنجان یک الگوی کلاسیک ادامه‌دهنده است. الگوی فنجان همان‌طور که نامش پیداست، شبیه فنجان و به شکل حرف”U‌”  است و یک دسته دارد که به الگوی فنجان و دسته شهرت دارد.بهترین جا برای ورود به الگوی فنجان، پس از شکسته شدن خط روند دسته فنجان است.حد سود الگوی فنجان، به اندازه عمق فنجان است، از زمانی که دسته فنجان تکمیل می‌شود.

الگوهای بازگشتی

 الگوهای کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که در روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت روند هستند و با توجه به شکل و ویژگی‌هایشان، می‌توان آنها را به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد.

A . الگوی سقف دوقلو :

این الگو از دو سقف تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. سقف اول باید بالاتر از سقف دوم باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا در انتهای یک روند صعودی است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند به نزولی باشد.

B . الگوی کف دوقلو :

این الگو از دو کف تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. کف اول باید پایین‌تر از کف دوم باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش عرضه در انتهای یک روند نزولی است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند به صعودی باشد.

C . الگوی سقف سه قلو :

این الگو از سه سقف تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. سقف اول باید بالاتر از سقف دوم و سوم باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش شدید تقاضا در انتهای یک روند صعودی است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند به نزولی باشد.

D . الگوی کف سه قلو :

این الگو از سه کف تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. کف اول باید پایین‌تر از کف دوم و سوم باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش شدید عرضه در انتهای یک روند نزولی است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند به صعودی باشد.

E . الگوی مثلث خاتمه دهنده :

این الگو از یک مثلث تشکیل می‌شود که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و همواره به صورت 5 موجی شکل میگیرد که موج 4 و موج 2 با هم همپوشانی دارند؛جایگاه اختصاصی مثلث خاتمه دهنده در موج 5 (از هر درجه ای) میباشد و در امواج داخلی این مثلث موج 3 هرگز نباید کوچکترین موج باشد. همچنین راستای قائده ی این الگو نمیتواند خلاف جهت روند اصلی باشد.این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت روند است.

F . الگوی سر و شانه نزولی :

الگوی سر و شانه نزولی یک الگوی بازگشتی است که نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت روند صعودی به نزولی است. این الگو از سه قله تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. قله دوم (وسطی) باید بالاتر از قله اول و سوم (کناری) باشد. شانه چپ و راست باید تقریباً هم ارتفاع باشند. خط گردن، خطی است که شانه چپ و راست را به یکدیگر متصل می‌کند. و میتوان پس شکسته شدن خط گردن به سمت پایین وارد پوزیشن فروش شد؛تارگت در این الگو به اندازه ی فاصله ی خط گردن تا نوک قله ی وسطی میباشد.

G . الگوی سر و شانه صعودی :

الگوی سر و شانه صعودی یک الگوی بازگشتی است که نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت روند نزولی به صعودی است. این الگو از سه کف تشکیل می‌شود که در یک بازه زمانی نزدیک به یکدیگر قرار دارند. کف دوم (وسطی) باید پایین‌تر از کف اول و سوم (کناری) باشد. شانه چپ و راست باید تقریباً هم ارتفاع باشند. خط گردن، خطی است که شانه چپ و راست را به یکدیگر متصل می‌کند. و میتوان بعد از شکسته شدن خط گردن به سمت بالا وارد پوزیشن خرید شد.تارگت برای این الگو به اندازه فاصله ی بین خط گردن و نوک کف وسطی میباشد.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی در بازارهای مالی مدنظر قرار گیرند. این الگوها نقش کلیدی در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات، و ایجاد استراتژی‌های مؤثر در تجارت مالی ایفا می‌کنند.با درک عمیق این الگوها، می‌توانید به عنوان یک تاجر مالی حرفه‌ای در بازارهای مالی بهترین تصمیمات را بگیرید و سودآوری خود را افزایش دهید.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn