Sell Limit در فارکس Sell Limit در فارکس Sell Limit در فارکس

Sell Limit در فارکس

Sell Limit در فارکس چیست؟

وجود حجم زیادی از اهرم در معاملات فارکس نشانگر دو مورد است. اول اینکه افزایش سود و دوم افزایش ریسک و در پی آن سوخت شدن سرمایه. به همین دلیل سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های تریدی را بکار ببرند که دستور توقف و محدود سازی را بمنظور مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی خود داشته باشند. استفاده از Sell limit در فارکس در فارکس دقیقا شبیه به بازار سهام است. دستور محدود سازی به سرمایه‌گذار این امکان را میدهد تا یک حداقل و حداکثر قیمت در خصوص خرید یا فروش اعمال کنند؛ در حالی که دستور توقف به سرمایه‌گذار این امکان را میدهد تا قیمت مشخصی را در خصوص خرید یا فروش تعیین کنند.

یک سرمایه‌گذار با یک پوزیشن لانگ (خرید) یک دستور محدود سازی را در خصوص قیمتی بالاتر از قیمت فعلی مارکت بمنظور کسب سود اعمال کند و یک دستور توقف پایین‌تر از قیمت فعلی مارکت بمنظور کاهش ضرر در خصوص پوزیشن معاملاتی اعمال کند. یک سرمایه‌گذار با یک پوزیشن شورت (فروش) قیمت محدودی را زیر قیمت فعلی به عنوان هدف اولیه تعیین میکند و همچنین از دستور توقف بالاتر از قیمت فعلی برای مدیریت ریسک استفاده میکند.

هیچ قانونی در خصوص اعمال کردن وجود ندارد

در خصوص اعمال دستورات توقف و محدود سازی پوزیشن‌های معاملاتی هیچ قانون از پیش تعیین شده‌ایی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. تصمیمگیری در خصوص محل قرارگیری این دستورات مدیریتی کاملا فردی بوده و دلیل این امر هم این است که هر سرمایه‌گذار از ریسک پذیری متفاوتی برخوردار است. برخی از سرمایه‌گذاران آستانه ریسک پذیری خود را تا 30 یا 40 پیپ در پوزیشن معاملاتی قرار میدهند درحالی که سایرین ممکن است تنها حاضر به پذیرش ضرری معادل 10 پیپ باشند.

اگرچه هیچ قانونی در خصوص دستور محدود سازی و توقف وجود ندارد اما سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که در خصوص محدود سازی قیمت و اعداد زیاد سختگیرانه رفتار نمیکنند. اگر محدودیت قیمت بیش از حد باشد سرمایه گذاران به دلیل نوسانات بازار قدرت مانور را از دست میدهند. دستورات توقف باید در سطوحی بکار گرفته شود که به قیمت اجازه برگشت در مسیر سود آورد بدهد درحالی که همچنان از زیان در امان باشد. از طرفی دیگر، دستورات سوددهی یا محدودسازی نباید از قیمت معاملاتی فعلی فاصله چندانی داشته باشد که نشان دهنده حرکت غیرواقعی در قیمت جفت ارز باشد.

دستور توقف

دستور توقف سفارشی است که تنها پس از رسیدن به سطح مشخصی از قیمت نمایان میشود. این دستور میتواند در خصوص ورود به یک پوزیشن جدید یا خروج از آن مورد استفاده قرار گیرد. دستور توقف خرید یک دستورالعمل برای خرید یک جفت ارز به قیمت بازار بوده آنهم زمانی که بازار به قیمت تعیین شده مورد نظر شما یا بالاتر از آن برسد؛ که بدین ترتیب قیمت خرید باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد. دستور توقف فروش دستورالعملی در خصوص فروش جفت ارز مورد نظر بوده که قیمت مارکت به طح مورد نظر یا پایین‌تر میرسد؛ قیمت فروش باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

دستورات توقف معمولا برای ورود به مارکت مورد استفاده قرار میگیرند آنهم زمانی که شکست‌ها (breakouts) را ترید میکنید. برای مثال، فرض کنید جفت ارز USD/CHF به سمت یک سطح مقاومت درحال حرکت بوده و بر اساس تجزیه و تحلیل شما معتقد هستید که اگر بالای سطح مقاومت را بشکند به سمن بالاتر حرکت خود را ادامه میدهد.

برای بکارگیری این فرضیه، شما میتوانید یک دستور توقف خرید چند پیپ بالای سطح مقاومت قرار دهید تا از این طریق بتوانید بالاترین شکست (breakout) بالقوه را ترید کنید. اگر قیمت بعدا به قیمت مورد نظر شما رسید یا از آن عبور کرد این کار پوزیشن لانگ (خرید) شما را باز میکند. اگر میخواهید یک شکست (breakout) نزولی را ترید کنید ورود دستور توقف نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. یک دستور توقف فروش چند پیپ پایین‌تر از سطح حمایت قرار دهید تا زمانی که قیمت به عدد مورد نظر یا زیر آن رسید آنگاه پوزیشن شورت (فروش) باز میشود.

Sell Limit در فارکس

دستورات توقف بمنظور محدود کردن ضررهای وارده نیز مورد استفاده قرار میگیرند. هرکسی ضرر را تجربه میکند اما چیزی که نتیجه کار را تحت تاثیر قرار میدهد اندازه زیان و مدیریت آنها است. قبل از اینکه حتی بخواهید ترید را شروع کنید باید این ایده را در ذهن خود داشته باشید که اگر روند برخلاف آنچه که تصورش را داشتید پیش نرفت در چه سطحی از پوزیشن معاملاتی خارج شوید. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای محدود کردن ضرر، از طریق دستور توقف از پیش تعیین‌شده است که معمولاً به آن حد ضرر نیز می‌گویند.

اگر یک موقعیت خرید دارید، برای مثال در خصوص جفت ارز USD/CHF، انتظار شما این است که ارزش جفت ارز افزایش پیدا کند. بمنظور جلوگیری از افزایش زیان ناخواسته یک دستور توقف فروش در خصوص یک قیمت مشخص قرار دهید تا پوزیشن معاملاتی شما بصورت خودکار زمانی که قیمت به سطح مورد نظر رسید بسته شود. در خصوص پوزیشن فروش باید یک دستور توقف خرید اعمال شود.

دستور توقف را میتوان برای محافظت از سود استفاده کرد. هنگامی که ترید شما سودده میشود ممکن است دستور حد ضرر را در جهت سودآوری تغییر دهید تا از بخشی از سود خود محافظت کنید. برای یک پوزیشن لانگ که بسیار سودآور میشود ممکن است دستور توقف فروش خود را از منطقه ضرر به منطقه سود منتقل کرده تا از این طریق در صورت تغییر روند مارکت از سود دریافتی محافظت کنید.

بطور مشابه برای یک موقعیت فروش که بسیار سودآور شده میتوانید دستور توقف خرید خود را از منطقه ضرر به منطقه سود منتقل کرده تا از سود بدست آمده محافظت کنید.

دستور محدود سازی

دستور محدود سازی زمانی بکار گرفته میشود که شما صرفا مایل به ورود به یک پوزیشن جدید یا خارج شدن از پوزیشن فعلی در یک قیمت مشخص یا بهتر هستید. دستور محدود سازی تنها زمانی بکار گرفته میشوند که مارکت با قیمت مورد نظر یا بهتر از آن ترید شود. یک دستور محدود سازی خرید دستورالعملی در خصوص خرید جفت ارز به قیمت بازار پس از رسیدن بازار به قیمت تعیین شده شما یا پایین تر است؛ همچنین این قیمت باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سفارشات محدود سازی معمولا برای ورود به مارکت مورد استفاده قرار میگیرند آنهم زمانی که شما شکست‌ها (breakouts) از بین ببرید. زمانی که انتظار ندارید قیمت ارز با موفقیت از سطح مقاومت یا سطح حمایت عبور کند، شکست (breakout) را محو می‌کنید. به عبارت دیگر شما انتظار دارید که قیمت ارز از سطح مقاومت عبور کند تا پایین آید یا از سطح حمایت عبور کند تا بالا برود.

برای مثال، تصور کنید که، بر اساس تجزیه و تحلیل شما از مارکت جفت ارز USD/CHF بعید است که با موفقیت بتواند از سطح مقاومت عبور کند. بنابراین شما معتقد هستید زمانی که جفت ارز USD/CHF به نزدیک سطح مقاومت برسد فرصت خوبی برای شورت گرفتن است. برای بهره‌ بردن از این فرضیه شما میتوانید یک دستور محدود سازی فروش چند پیپ پایین‌تر از سطح مقاومت قرار دهید تا زمانی که بازار تا آن قیمت مشخص شده یا بالاتر از آن حرکت کند، سفارش فروش شما پر شود.

Sell Limit در فارکس

علاوه بر استفاده از دستور محدود سازی برای شورت گرفتن نزدیک سطح مقاومت شما میتوانید از این دستور در خصوص لانگ گرفتن نزدیک سطح حمایت نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر فکر می‌کنید که احتمال زیادی وجود دارد که کاهش فعلی جفت ارز USD/CHF نزدیک به یک سطح حمایت خاص متوقف و معکوس شود، ممکن است بخواهید از این فرصت استفاده کنید و زمانی که جفت ارز USD/CHF به سطحی نزدیک به سطح حمایت کاهش پیدا کرد، ادامه دهید. در این حالت، می‌توانید یک سفارش خرید محدود چند پیپ بالاتر از سطح حمایت قرار دهید تا زمانی که بازار به آن قیمت مشخص شده یا پایین‌تر حرکت کند، سفارش لانگ گرفتن شما انجام شود.

سفارشات محدود سازی بمنظور تعیین سود مورد استفاده قرار میگیرند. قبل از انجام ترید باید از قبل باید در ذهن خود این آمادگی را داشته باشید که در کدام قسمت روند حرکتی میخواهید سود کسب کنید. یک سفارش محدود سازی به شما اجازه میدهد تا با کسب سود مورد نظر از ترید خارج شوید.

اگر یک جفت ارز را لانگ بگیرید، شما از یک سفارش محدود سازی فروش برای کسب سود بهره خواهید برد. اگر شورت بگیرید، از سفارش محدود سازی خرید برای کسب سود بهره خواهید برد. بخاطر داشته باشید که این دستورات قیمت‌ها را صرفا در منطقه سود دهی تایید میکنند.

اجرا صحیح دستورات

داشتن درک دقیق از انواع مختلف دستورات، شما را قادر می‌سازد تا از ابزارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنید از جمله اینکه چگونه می‌خواهید وارد بازار شوید (ترید یا محو شدن)، و چگونه میخواهید از بازار خارج شوید (سود و ضرر). درحالی که ممکن است انواع مختلفی از دستورات مارکت وجود داشته باشد اما دستورات محدود سازی و توقف رایج ترین نوع هستند. برای استفاده از این نوع دستورات و سفارشات هیچ درنگی اعمال نکنید چراکه عدم اعمال میتواند منجر به ضرر و زیان شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn