تقویم اقتصادی سه‌شنبه 31  خرداد 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 31  خرداد 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 31  خرداد 1401

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 31 خرداد 1401

سه شنبه

1 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

2 این یک رکورد مفصل از آخرین جلسه هیئت مدیره بانک رزرو است که بینش عمیقی را در مورد شرایط اقتصادی ارائه می دهد که بر تصمیم آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است.

3 این به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است – افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در منطقه خریداری می کنند.

4 این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.

5 فروش خودرو حدود 20 درصد از خرده فروشی ها را تشکیل می دهد، اما آنها تمایل دارند بسیار نوسان داشته باشند و روند اصلی را مخدوش کنند. بنابراین تصور می‌شود که داده‌های اصلی معیار بهتری برای روند هزینه‌ها باشد.

6 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا فروش یک خانه باعث ایجاد یک اثر موجی گسترده می شود. به عنوان مثال، نوسازی توسط مالکان جدید انجام می شود، وام مسکن توسط بانک تامین کننده فروخته می شود و کارگزاران برای انجام معامله پول می گیرند.

7اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn