تقویم اقتصادی جمعه 8 مهر 1401 تقویم اقتصادی جمعه 8 مهر 1401 تقویم اقتصادی جمعه 8 مهر 1401

تقویم اقتصادی جمعه 8 مهر 1401

تقویم اقتصادی جمعه 8 مهر 1401

در تقویم اقتصادی روز جمعه در بخش آسیایی داده های مربوط به گزارش PMI کشور چین را داریم که انتظار می رود با اندکی افزایش در عدد 49.6 منتشر شود که آمار بالاتر از انتظارات بازار سبب تقویت یوان چین خواهد شد.

در بریتانیا قرار است داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی منتشر شود که چشم انداز ها کاملا منفی است و انتظار می رود داده ها با افتی محسوس حتی پایین تر از انتظارات بازار منتشر شود که این واقعه سبب تضعیف پوند خواهد شد.

در بخش اتحادیه اروپا تغییرات بیکاری آلمان بزرگترین اقتصاد ناحیه اروپا را خواهیم داشت که چشم انداز ها کاملا مثبت است و انتظار می رود تعداد بیکاران کاهش یافته باشد.

در ادامه شاخص بهای مصرف کننده اتحادیه اروپا رو به افزایش پیش بینی می شود که انتظار می رود با 0.6 درصد از 9.1 درصد به 9.7 درصد تغییر یافته باشد، که در صورت انتشار بالاتر از انتظارات بازار سبب بالا رفتن حدس و گمان در مورد افزایش چند برابری نرخ بهره خواهد شد که این امر یورو را حمایت می کند.

در پایان در ایلات متحده شاخص خالص PCE قرار است راس ساعت 16:00 منتشر شود که پیش بینی می شود با 0.4 درصد افزایش از 0.1 درصد در عدد 0.5 درصد انتشار یابد که این رویداد می تواند سبب تقویت دلار شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn