تقویم اقتصادی پنجشنبه 7 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنجشنبه 7 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنجشنبه 7 مهر 1401

تقویم اقتصادی پنجشنبه 7 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی پنجشنبه 7 مهر 1401

در تقویم اقتصادی امروز مهمترین رویداد امروز تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا است که انتظار می رود بدون تغییر در عدد 0.6- درصد منتشر شود و اگر در هنگام خوانش نتایج بیشتر از حد انتطارات بازار و روبه رشد باشد سبب تقویت دلار آمریکا و بلعکس قرائت کمتر از نظر اجماع سبب تضعیف شاخص دلار خواهد شد.

و در ادامه شاخص مدعیان بیکاری را داریم که چشم انداز کاملا منفی است و انتظار می رود تعداد درخواست دهندگان برای دریافت بیمه بیکاری از 213 هزار نفر به 215 هزار افزایش یافته باشد که حتی قرائت بیشتر از انتظارات بازار هم می تواند سبب تضعیف دلار آمریکا شود .

در بخش کانادا تولید ناخالص داخلی قرار است راس ساعت 16:00 منتشر شود که چشم انداز منفی است و انتظار می رود با 0.2 درصد کاهش از 0.1 درصد در عدد 0.1- درصد منتشر شود و خوانش بیشتر از انتظارات بازار هم می تواند سبب تضعیف دلار کانادا شود.

و در اخر سخنرانی رئیس بانک مرکزی نیوزیلند را داریم که تمام سرمایه گذاران به دنبال سیاست های بعدی این بانک در خصوص افزایش نرخ بهره هستند که در صورت تهاجم بیشتر سبب تقویت دلار نیوزیلند خواهد شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn