تقویم اقتصادی پنج شنبه 21 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 21 مهر 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 21 مهر 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 21 مهر 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی پنج شنبه 21 مهر 1401

امروز پنجشنبه در بخش ایالات متحده آمریکا شاهد داده های شاخص بهای مصرف کننده خواهیم که چشم انداز ها کاملا برای دلار آمریکا مثبت و انتظار می رود تورم مصرف کننده از 6.3 درصد به 6.5 درصد تغییر یافته باشد که در صورت یک قرائت قوی تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش می دهد.

و در ادامه شاهد داده های مربوط به شاخص مدعیان بیکاری امریکا خواهیم بود چشم انداز منفی و انتظار می رود تعداد درخواست دهندگان برای دریافت بیمه بیکاری از 219000 به 225000 افزایش یافته باشند که در صورت خوانش بیشتر از نظر اجماع بازار می تواند سبب تضعیف دلار امریکا شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn