تقویم اقتصادی چهارشنبه 23 شهریور 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 23 شهریور 1401 تقویم اقتصادی چهارشنبه 23 شهریور 1401

تقویم اقتصادی چهارشنبه 23 شهریور 1401

تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی چهارشنبه 23 شهریور 1401

در تقویم اقتصادی روز چهارشنبه 23 شهریور 1401 قرار است داده های شاخص بهای مصرف کننده بریتانیا منتشر شود که طبق نظر اجماع برآورد می شود تورم در همان آمار قبلی در عدد 0.6 درصد منتشر شود و در صورت انتشار آمار بیشتر از انتظارات بازار است که می تواند پوند را در نتیجه افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره تقویت کند و در غیر این صورت آمار کمتر از انتظارات بازار سبب تضعیف پوند خواهد شد.

در بخش اروپا سخنرانی چندین تن از اعضای بانک مرکزی را داریم که از درجه اهمیت متوسطی در بازار برخودار است و انتظار می رود شاهد نوسانات خاصی در حین سخنرانی نباشیم .

در بخش ایلات متحده شاخص بهای تولید کننده قرار است منتشر شود که انتظار می رود با 0.1 درصد افزایش در عدد 0.3 درصد منتشر شود که قرائت بیشتر از انتطارات بازار سبب تقویت دلار خواهد شد.

در بخش انرژی گزارش هفتگی ذخایر نفت قرار است توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شود که انتظار می رود با کاهش ذخایر نفتی چشم انداز تقاضا بهبود یابد و قیمت نفت شروع به رشد کند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn