خطوط حمایت و مقاومت خطوط حمایت و مقاومت خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت

فهرست مطالب

خطوط حمایت و مقاومت

خواست ها، عقاید و انتظارات بیشتر تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در طی زمان دچار دگرگونی می شود. هر زمان جریان روند یا حرکت قیمت تغییر پیدا کند، بدین معنی است که اکثریت فروشندگان و خریداران در موقعیت قبلی قرار ندارند و در این مرحله تشکیل سقف(مقاومت) یا کف(حمایت) به معنی به وجود آمدن سطوح مقاوم(حمایت و مقاومت) هستند. از دید تکنیکی هر سقف یا کفی که در پایان هر روند تشکیل می شود، سطح مقاوم (حمایت و مقاومت) نامیده می شود.

نمودار تغییرات قیمت

در نمودار بالا چگونگی تغییرات قیمت در بازار و بالا پایین شدن را مشاهده می کنید. تغییر دیدگاه  چرخش موضع نیروهای بازار به صورت کف و سقف شکل می گیرد. در اینجا می خواهیم دنیای واقعی را شبیه سازی کنیم. بازاری با حضور چند بازیگر و معامله گر که در مورد خرید و فروش تصمیم گیری می کنند. هنگامی که دیدگاه افزایشی است. به تدریج موضع فروشندگان سست می شود و در تلاش برای فروش در قیمت های بالاتر هستند. در همین حال خریداران بیشتری در قیمت های بالاتر تمایل به تقاضا هستند. با افزایش بیشتر قیمت شرایط جدیدی بر بازار حاکم می شود. حالا با سرد شدن موضع تقاضا، تعداد بیشتری عرضه کننده پیدا می شود که برای فروش با یکدیگر رقابت می کنند.

دلایل عرضه یا خرید هرچه باشد، قیمت ها پس از رسیدن به یک سطح بالاتر نمی رود و چرخشی در موضع تقاضا یا عرضه پدید می آید. در اینجا کنترل بازار از خریداران به فروشندگان منتقل می شود. تا زمانی که فروشندگان در قیمت های پایین تر حاضر به عرضه باشند. قیمت می تواند کاهش یابد.

سطوح حمایت و مقاومت از دیدگاه تکنیکی

نتیجه رقابت و تحرکات نیروهای بازار با تشکیل کف یا سقف، سطوح مقاوم به وجود می آید. سطوح حمایت یا مقاومت بیانگر آن است که تصمیم اکثریت بازار باعث تغییر جهت جریان بازار شده است. و به نوعی دیدگاه ها و ارزش هایی که آنها در نظر داشته را منعکس می کند.

خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در پایان هر موج یا روند پدید آمده اند. در این سطوح قیمتی انتظارات عامه بازیگران تغییر یافته است. تشکیل سقف نشانه دست کشیدن تقاضا کنندگان می باشد. و در همان حال فروشندگان تمایل زیادی برای عرضه دارند. بنابراین سطوح مقاوم(حمایت و مقاومت) نشانه تغییر جهت روند معامله گران در قیمت هاست. اگر به سقف روند یا سطح مقاومت رسیده اند، معتقدند که قیمت های بالاتر ارزنده نیست. و مایل به رشد قیمت نیستند. چنانچه به کف روند یا سطح حمایت رسیده اند. قیمت های فعلی را در این شرایط مناسب می بینند. پس کاهش قیمت متوقف خواهد شد.

سطح حمایت (پشتیبانی) قیمتی است که در آنجا نیروی تقاضا بر نیروی عرضه غلبه می کند. و کف قیمت در پایان هر روند یا موج خواهد بود.

گاهی تحلیل گران دامنه یا محدوده قیمتی را برای سطوح حمایت و مقاومت مشخص می کنند. ما سطح مقاوم را قیمت های پایانی هر روند در نظر می گیریم. قیمت های پایانی توافق عامه بازیگران و کشف قیمت بازار است. پس از درجه اهمیت بالای برخوردار است. به همین علت معیار مناسبی برای تحلیل روند و سطوح مقاوم است.

در جایی از کاهش بیشتر قیمت پشتیبانی و حمایت شده که اکثریت بازار به توافق بر افزایش قیمت ها به سمت بالا نتیجه برسند. به طور طبیعی در این سطوح از قیمت باید شمار خریداران رو به فزونی بگذارد. فروشندگان هم احساس تغییر شرایط کنند. معمولاً در بازارهای سهام با رسیدن قیمت به سطوح حمایت، حجم معاملات به طور نسبی کاهش یافته است.

سطح حمایت در قیمت یک دارایی به معنای مناسب و ارزنده بودن قیمت های فعلی جهت سفته بازی و سرمایه گذاری است. و کاهش قیمت از این سطوح را متصور نیستند. تحلیل گران تکنیکی با بررسی پیشینه تاریخی هر دارایی قادر به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند.

به طور مشابه، قیمتی که در آن فروشندگان از آن نقطه کنترل بازار را در دست می گیرند. و برآیند نیروهای عرضه و تقاضا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. سطح مقاومت گفته می شود. گروهی از تحلیلگران تکنیکی برای یافتن مقاومت بازار معتقد بر جستجو در پیشنیه تاریخی هستند. محدوده ای که دو یا چند بار قیمت در عبور از آن موفق عمل نکرده است. با ترسیم خط افقی ساده ای از گذشته به زمان حال و با به هم پیوستن نقاط بالایی می توان به درجه اهمیت سطوح مقاوم پی برد. پس مطالعه رفتار قیمت در گذشته برای درک سطوح حمایت و مقاومت مفید است. زیرا احتمال تکرار رخدادهای گذشته وجود دارد.

نمایش سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار عرضه و تقاضا

  • آیا شکل گیری سطوح مقاوم اسرار آمیز است؟
  • آیا دست های پنهانی در پدید آمدن سطوح مقاوم در کار است؟

با بررسی نمودار عرضه و تقاضا درک می کنید. که شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت پدیده غیرطبیعی و عجیبی نیست. خطوط عرضه و تقاضا در یک نمودار نشان از هر قیمت، چه تعداد خریدار یا فروشنده وجود دارد.

در علم اقتصاد خط تقاضا با شیب منفی نشان داده می شود. در هر قیمت چه تعداد خریدار یا چه میزانی از تقاضا را نشان می دهد.

نمایش سطوح

با مشاهده خط تقاضا و ترسیم دو خط عمودی و افقی در هر نقطه از آن متوجه تعداد معامله گران در قیمت فعلی تقاضا می شویم. هنگامی که قیمت ها در حال افزایش است. تعداد کمتری از سفته بازارن و سرمایه گذارن مایل به تقاضا در قیمت های بالاتر خواهند بود.

خط عرضه با شیب مثبت نشان می دهند. و هر نقطه از آن نماینگر قیمت و میزان تقاضای مختلف است.

رابطه عرضه

خط عرضه تعداد سرمایه گذاران مایل به عرضه را نشان می دهد. پس در هر مقطع زمانی با افزایش قیمت به شمار فروشندگان افزوده می شود.

سطح حمایت با تقاطع خط عرضه و محور قیمت (عمودی) در سمت چپ نمودار، بدست می آید. از آنجایی که هیچ فروشنده ای زیر این قیمت تمایلی به فروش ندارد. قیمت ها از این سطح پایین تر نمی روند.

 همچنین سطح مقاومت در تقاطع خط تقاضا با محور قیمت شکل می گیرد. قیمت ها بالاتر از این سطح قادر به حرکت نیستند. زیرا هیچ خریداری در قیمت های بالاتر تمایل به خرید نخواهد داشت

در بازارهای کارا خطوط عرضه و تقاضا به سرعت خود را با آگاهی ها و اخبار جدید تطبیق داده و پی در پی تغییر پیدا می کنند. هر زمان که انتظارات سرمایه گذاران تغییر یابد، قیمت ها در بازار توسط خریداران و فروشندگان قابل پذیرش می شود. زمانی که احساس و انتظارات از آینده قیمت تغییر یابد. سرمایه گذاران حاضر به پذیرش قیمت های جدید می شوند. به این شکل امکان جابه جایی خطوط عرضه و تقاضا و در پی آن تغییر سطوح مقاوم ایجاد می شود.

اکثر خریداران تمایل به تقاضا در قیمت های بالاتر دارند. به طور مشابه شکست سطح حمایت حاکی از جابه جایی خط عرضه به سمت پایین است.به این ترتیب با عبور قیمت از سطوح حمایت ها، خط عرضه در پی تغییر احساس عامه سرمایه گذاران به سمت پایین در حرکت است. در این حالت فروشندگان به عرضه در قیمت های پایین تر تمایل دارند.

نکته مهم: پایه و اساس بخشی از ابزارهای تحلیل تکنیکی ریشه در مفهوم عرضه و تقاضا دارد و در عمل نمودارهای قیمت، نیروهای عرضه و تقاضا را به نمایش می گذارند.

شکست سطوح مقاوم در پی انتشار داده های فاندامنتال

سطوح حمایت و مقاومت شکست ناپذیر نیستند. با تغییر الگوی رفتاری بازار و شکل گیری انتظارات جدید، قیمت در سطوح حمایت و مقاومت نفذ می کند. و به سوی نقطه تعادل جدید حرکت خواهد کرد. گاهی عبور قیمت از سطوح مقاوم سریع است. و می تواند نتیجه انتشار یک گزارش اقتصادی یا مالی باشد. انتشار داده های فاندامنتال قادر به تغییر عقیده بازار است.

در بیشتر موارد بازار نسبت به داده های اقتصادی یا مالی گمانه زنی می کند. معمولاً پیش از انتشار داده ها و ارقام انتظارات معامله گران قیمت را به تدریج به سوی هدف مشخصی هدایت می کند. رفتار طبیعی معامله گران بر اساس پیش بینی و برآوردهای امروز تصمیم سازی می شود. به وقایع آینده زودتر واکنش نشان می دهند. به همین علت عرضه و تقاضاهای آنها زمینه لازم برای شکست سطوح مقاوم را پیش از واقعیت ها و انتشار داده های فاندامنتال فراهم می آورد.

رفتار بازار در سطوح حمایت و مقاومت

ما از دید تکنیکی بر اساس نشانه هایی قیمتی در حال یافتن احساسات معامله گران و در پی آن پیش بینی احتمالات آینده هستیم.

گاهی با عبور قیمت از سطوح مقاوم و افزایش قیمت به تعادل جدید می رسد. و گاهی نیز نیروهای بازار در عبور از سطوح حمایت و مقاومت ناتوان می شوند. رفتار بازار در سطوح مقاوم دو حالت کلی دارد:

  1. ناتوانی در شکست سطوح مقاوم و بازگشت: در چنین شرایطی قیمت در یک دوره زمانی مشخص در یک دامنه باقی می ماند. در چنین وضعیتی بازار به دو شکل دیده می شود:
  • نفوذ به سطح مقاوم و ناتوانی در شکست
  • پشیمانی معامله گران (دام بازار)

 

  1. شکست سطوح مقاوم و جابه جایی انتظارات اکثریت بازار: در این وضعیت سطوح مقاوم حالت بازدارندگی خود را از دست می دهند. با جابه جایی سطوح عرضه و تقاضا، قیمت از دامنه قبلی عبور می کند. شکست سطوح مقاوم در این حالت به سه شکل انجام می شود:
  • فریب بازار (شکست سطوح مقاوم همراه با بازگشت موقتی)
  • تغییر ماهیت سطوح مقاوم (شکست سطوح مقاوم همراه با تثبیت قیمت)
  • شکست قدرتمند سطوح مقاوم
Instagram Facebook Twitter LinkedIn